Delårsrapport Q2 2022/23 “"Ökad försäljning i en tuff marknad"” 6 % Försäljningsökning 112 MSEK Rörelseresultat
2022/2023 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
12-07-2022 Delårsrapport Q2
09-07-2022 Delårsrapport Q1
2021/2022 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
07-13-2022 Års- och hållbarhetsredovisning 21/22
06-08-2022 Kapitalmarknadsdag 2022
06-08-2022 Delårsrapport Q4
03-09-2022 Delårsrapport Q3
12-08-2021 Delårsrapport Q2
09-08-2021 Delårsrapport Q1
2020/21 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
07-09-2021 Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021
06-02-2021 Delårsrapport Q4
03-10-2021 Delårsrapport Q3
12-02-2020 Delårsrapport Q2
09-09-2020 Delårsrapport Q1
2019/20 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
07-09-2020 Års- och hållbarhetsredovisning
06-03-2020 Delårsrapport Q4
03-11-2020 Delårsrapport Q3
12-04-2019 Delårsrapport Q2
09-04-2019 Delårsrapport Q1
2018/19 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
07-01-2019 Årsredovisning
06-05-2019 Delårsrapport Q4
03-13-2019 Delårsrapport Q3
01-08-2019 Företagspresentation december 2018 (Eng.)
12-05-2018 Delårsrapport Q2
09-27-2018 Företagspresentation september 2018 (Eng.)
09-05-2018 Delårsrapport Q1
2017/18 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
05-03-2018 Kapitalmarknadsdag 2018
07-06-2018 Årsredovisning
06-08-2018 Delårsrapport Q4
03-14-2018 Delårsrapport Q3
12-06-2018 Delårsrapport Q2
09-06-2017 Delårsrapport Q1
2016/17 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
07-05-2017 Årsredovisning
06-08-2017 Delårsrapport Q4
03-15-2017 Delårsrapport Q3
12-07-2016 Delårsrapport Q2
09-07-2016 Delårsrapport Q1
2015/16 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
07-15-2016 Årsredovisning
06-08-2016 Delårsrapport Q4
03-16-2016 Delårsrapport Q3
12-09-2015 Delårsrapport Q2
09-09-2015 Delårsrapport Q1
2014/15 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
06-10-2015 Delårsrapport Q4
03-11-2015 Delårsrapport Q3
12-09-2014 Delårsrapport Q2
09-10-2014 Delårsrapport Q1
2013/14 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
06-11-2014 Delårsrapport Q4
03-12-2014 Delårsrapport Q3
12-11-2013 Delårsrapport Q2
09-04-2013 Delårsrapport Q1
2012/13 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
11-01-2018 Delårsrapport Q4
11-01-2018 Delårsrapport Q3
11-01-2018 Delårsrapport Q2
11-01-2018 Delårsrapport Q1
2011/12 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
11-01-2018 Delårsrapport Q4
11-01-2018 Delårsrapport Q3
11-01-2018 Delårsrapport Q2
11-01-2018 Delårsrapport Q1
2010/11 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
11-01-2018 Delårsrapport Q4
11-01-2018 Delårsrapport Q3
11-01-2018 Delårsrapport Q2
11-01-2018 Delårsrapport Q1
2009/10 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
11-01-2018 Delårsrapport Q4
11-01-2018 Delårsrapport Q3
11-01-2018 Delårsrapport Q2
11-01-2018 Delårsrapport Q1
2008/09 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
11-01-2018 Delårsrapport Q4
11-01-2018 Delårsrapport Q3
11-01-2018 Delårsrapport Q2
11-01-2018 Delårsrapport Q1
2007/08 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
11-01-2018 Delårsrapport Q4
11-01-2018 Delårsrapport Q3
11-01-2018 Delårsrapport Q2
11-01-2018 Delårsrapport Q1
2006/07 Rapport Press­meddelande Presentation Webb­sändning
11-01-2018 Årsredovisning
11-01-2018 Delårsrapport Q4
11-01-2018 Delårsrapport Q3
11-01-2018 Delårsrapport Q2
11-01-2018 Delårsrapport Q1
2022/2023 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2022/2023 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2021/2022 Års- och hållbarhetsredovisning 21/22
Rapport
ESEF
ESEF ZIP
2021/2022 Kapitalmarknadsdag 2022
Presentation
Webb­sändning
2021/2022 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2021/2022 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2021/2022 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2021/2022 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2020/21 Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021
Rapport
2020/21 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2020/21 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2020/21 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2020/21 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2019/20 Års- och hållbarhetsredovisning
Rapport
2019/20 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2019/20 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2019/20 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2019/20 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2018/19 Årsredovisning
Rapport
2018/19 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2018/19 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2018/19 Företagspresentation december 2018 (Eng.)
Presentation
2018/19 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2018/19 Företagspresentation september 2018 (Eng.)
Presentation
2018/19 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2017/18 Kapitalmarknadsdag 2018
Webb­sändning
2017/18 Årsredovisning
Rapport
2017/18 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2017/18 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2017/18 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2017/18 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2016/17 Årsredovisning
Rapport
Press­meddelande
2016/17 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2016/17 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2016/17 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2016/17 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2015/16 Årsredovisning
Rapport
Press­meddelande
2015/16 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2015/16 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2015/16 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2015/16 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2014/15 Årsredovisning
Rapport
Press­meddelande
2014/15 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2014/15 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2014/15 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2014/15 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2013/14 Årsredovisning
Rapport
Press­meddelande
2013/14 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2013/14 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2013/14 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2013/14 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2012/13 Årsredovisning
Rapport
Press­meddelande
2012/13 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2012/13 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2012/13 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2012/13 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2011/12 Årsredovisning
Rapport
Press­meddelande
2011/12 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2011/12 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2011/12 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2011/12 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2010/11 Årsredovisning
Rapport
Press­meddelande
2010/11 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2010/11 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2010/11 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2010/11 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2009/10 Årsredovisning
Rapport
Press­meddelande
2009/10 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2009/10 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2009/10 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2009/10 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2008/09 Årsredovisning
Rapport
2008/09 Delårsrapport Q4
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2008/09 Delårsrapport Q3
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2008/09 Delårsrapport Q2
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2008/09 Delårsrapport Q1
Rapport
Press­meddelande
Presentation
2007/08 Årsredovisning
Rapport
2007/08 Delårsrapport Q4
Rapport
2007/08 Delårsrapport Q3
Rapport
2007/08 Delårsrapport Q2
Rapport
2007/08 Delårsrapport Q1
Rapport
2006/07 Årsredovisning
Rapport
2006/07 Delårsrapport Q4
Rapport
2006/07 Delårsrapport Q3
Rapport
2006/07 Delårsrapport Q2
Rapport
2006/07 Delårsrapport Q1
Rapport
Meny Språk