Regulatorisk 2015-07-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson publicerar årsredovisningen för 2014/15

HR-Co-Omslag-SV-1415
AR-CO-Omslag-SV-1415

Clas Ohlson publicerar idag årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för 2014/15 på om.clasohlson.com. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras inom kort till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad, men kan också beställas via e-post till ir@clasohlson.se eller telefon 0247-444 00. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns även i engelsk version.

Kontakt

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk