Försäljning per månad

Tillväxt, % 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Månad SEK Lokal valuta SEK Lokal valuta SEK Lokal valuta SEK Lokal valuta
Maj +7 +4 +5 +3 -3 +1 +8 +7
Juni +16 +13 +2 +0 +3 +5 +6 +7
Juli +7 +3 -3 -3 -1 +1 +9 +11
Augusti +8 +4 +1 +1 +9 +10 +0 +2
September +6 +2 +5 +6 +4 +4 +2 +5
Oktober +10 +6 +1 +3 +5 +2 +4 +7
November +10 +8 -2 +0 +12 +9 +8 +11
December +4 +7 +9 +4 +5 +7
Januari +3 +4 +4 +0 -1 +3
Februari +2 +4 +3 +0 +3 +8
Mars +9 +7 +10 +7 -5 -2
April +10 +7 +1 -1 +3 +8
Helåret +3 +3 +5 +4 +4 +6
Tillväxt, % 2018/2019
Månad SEK Lokal valuta
Maj +7 +4
Juni +16 +13
Juli +7 +3
Augusti +8 +4
September +6 +2
Oktober +10 +6
November +10 +8
December
Januari
Februari
Mars
April
Helåret
Tillväxt, % 2017/2018
Månad SEK Lokal valuta
Maj +5 +3
Juni +2 +0
Juli -3 -3
Augusti +1 +1
September +5 +6
Oktober +1 +3
November -2 +0
December +4 +7
Januari +3 +4
Februari +2 +4
Mars +9 +7
April +10 +7
Helåret +3 +3
Tillväxt, % 2016/2017
Månad SEK Lokal valuta
Maj -3 +1
Juni +3 +5
Juli -1 +1
Augusti +9 +10
September +4 +4
Oktober +5 +2
November +12 +9
December +9 +4
Januari +4 +0
Februari +3 +0
Mars +10 +7
April +1 -1
Helåret +5 +4
Tillväxt, % 2015/2016
Månad SEK Lokal valuta
Maj +8 +7
Juni +6 +7
Juli +9 +11
Augusti +0 +2
September +2 +5
Oktober +4 +7
November +8 +11
December +5 +7
Januari -1 +3
Februari +3 +8
Mars -5 -2
April +3 +8
Helåret +4 +6
Meny Språk