Aktien

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien ingår i sektorindex Consumer Services. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Notering: Nasdaq Stockholm Mid Cap
Kortnamn: Clas B
Branschklassificering: Consumer Services
ISIN-kod: SE0000584948

Meny Språk