Styrelse

Det är Clas Ohlsons aktieägare som varje år vid årsstämman utser bolagets styrelse. Styrelsen består av åtta ledamöter, som är valda av årsstämman. Utöver dessa ingår också två ledamöter och en suppleant för de fackliga organisationerna inom företaget. Dessa utses av sin respektive organisation.

Meny Språk