Resultaträkning

Verksamhetsår 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Mkr
Försäljning 10 231,9 9 024,3 8 783,7 8 284,4 8 758,3 8 772,3 8 210,7 7 990,1 7 601,6 7 329,8 6 807,7 6 518,9
Kostnad för sålda varor -6 215,9 -5 640,6 -5 178,9 -4 928,6 -5 268,1 -5 277,5 -4 926,6 -4 698,6 -4 376,3 -4 181,9 -3 905,3 -3 809,5
Bruttoresultat 4 016 3 383,6 3 604,8 3 355,8 3 490,2 3 494,8 3 284,1 3 291,5 3 225,3 3 147,9 2 902,4 2 709,4
Försäljningskostnader -2 916,1 -2 727,6 -2 703,9 -2 547,5 -2 720 -2 939 -2 579,7 -2 485,2 -2 408,5 -2 361,6 -2 188,1 -2 103,4
Administrationskostnader -188,2 -184,8 -199,9 -195,2 -220,8 -253,2 -237,1 -193,1 -190,6 -188,6 -178,6 -173,9
Övriga rörelseintäkter/kostnader -194,9 -166,3 18,5 -5 0 -208,6 1 -3,4 -119,8 -1,7 -5,2 -1,5
Rörelseresultat 716,8 305 719,4 608,2 549,2 94 468,3 609,9 506,4 596 530,5 430,6
Finansiella intäkter 6 3,4 2 0,3 0,1 1,1 0,7 0,7 2,2 2,2 2 1,9
Finansiella kostnader -69,9 -65,9 -65,1 -63,6 -67,6 -3,3 -1,9 -1,6 -1 -1 -2,3 -12,6
Resultat efter finansiella poster 652,8 242,4 656,4 544,9 481,8 91,9 467,1 608,9 507,6 597,2 530,2 419,9
Inkomstskatt -144,2 -61,8 -133,9 -123,6 -105,8 -20,3 -109,3 -130,2 -128,8 -138,3 -124,8 -88,4
Periodens resultat 508,6 180,6 522,5 421,3 375,9 71,6 357,8 478,7 378,8 458,9 405,4 331,5
Vinst per aktie före utspädning, kr 8 2,8 8,2 6,6 5,9 1,1 5,7 7,6 6 7,3 6,4 5,2
Vinst per aktie efter utspädning, kr 8 2,8 8,2 6,6 5,9 1,1 5,6 7,6 6 7,2 6,4 5,2
Meny Språk