Resultaträkning

Verksamhetsår 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Mkr
Försäljning 7 990,1 7 601,6 7 329,8 6 807,7 6 518,9
Kostnad för sålda varor -4 698,6 -4 376,3 -4 181,9 -3 905,3 -3 809,5
Bruttoresultat 3 291,5 3 225,3 3 147,9 2 902,4 2 709,4
Försäljningskostnader -2 485,2 -2 408,5 -2 361,6 -2 188,1 -2 103,4
Administrationskostnader -193,1 -190,6 -188,6 -178,6 -173,9
Övriga rörelseintäkter/kostnader -3,4 -119,8 -1,7 -5,2 -1,5
Rörelseresultat 609,9 506,4 596,0 530,5 430,6
Finansiella intäkter 0,7 2,2 2,2 2,0 1,9
Finansiella kostnader -1,6 -1,0 -1,0 -2,3 -12,6
Resultat efter finansiella poster 608,9 507,6 597,2 530,2 419,9
Inkomstskatt -130,2 -128,8 -138,3 -124,8 -88,4
Periodens resultat 478,7 378,8 458,9 405,4 331,5
Vinst per aktie före utspädning, kr 7,6 6,0 7,3 6,4 5,2
Vinst per aktie efter utspädning, kr 7,6 6,0 7,2 6,4 5,2