Resultaträkning

Verksamhetsår 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Mkr
Försäljning 7 990,1 7 601,6 7 329,8 6 807,7 6 518,9
Kostnad för sålda varor -4 698,6 -4 376,3 -4 181,9 -3 905,3 -3 809,5
Bruttoresultat 3 291,5 3 225,3 3 147,9 2 902,4 2 709,4
Försäljningskostnader -2 485,2 -2 408,5 -2 361,6 -2 188,1 -2 103,4
Administrationskostnader -193,1 -190,6 -188,6 -178,6 -173,9
Övriga rörelseintäkter/kostnader -3,4 -119,8 -1,7 -5,2 -1,5
Rörelseresultat 609,9 506,4 596,0 530,5 430,6
Finansiella intäkter 0,7 2,2 2,2 2,0 1,9
Finansiella kostnader -1,6 -1,0 -1,0 -2,3 -12,6
Resultat efter finansiella poster 608,9 507,6 597,2 530,2 419,9
Inkomstskatt -130,2 -128,8 -138,3 -124,8 -88,4
Periodens resultat 478,7 378,8 458,9 405,4 331,5
Vinst per aktie före utspädning, kr 7,6 6,0 7,3 6,4 5,2
Vinst per aktie efter utspädning, kr 7,6 6,0 7,2 6,4 5,2
Meny Språk