Resultaträkning

Verksamhetsår 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Mkr
Försäljning 8 210,7 7 990,1 7 601,6 7 329,8 6 807,7 6 518,9
Kostnad för sålda varor -4 926,6 -4 698,6 -4 376,3 -4 181,9 -3 905,3 -3 809,5
Bruttoresultat 3 284,1 3 291,5 3 225,3 3 147,9 2 902,4 2 709,4
Försäljningskostnader -2 579,7 -2 485,2 -2 408,5 -2 361,6 -2 188,1 -2 103,4
Administrationskostnader -237,1 -193,1 -190,6 -188,6 -178,6 -173,9
Övriga rörelseintäkter/kostnader 1,0 -3,4 -119,8 -1,7 -5,2 -1,5
Rörelseresultat 468,3 609,9 506,4 596,0 530,5 430,6
Finansiella intäkter 0,7 0,7 2,2 2,2 2,0 1,9
Finansiella kostnader -1,9 -1,6 -1,0 -1,0 -2,3 -12,6
Resultat efter finansiella poster 467,1 608,9 507,6 597,2 530,2 419,9
Inkomstskatt -109,3 -130,2 -128,8 -138,3 -124,8 -88,4
Periodens resultat 357,8 478,7 378,8 458,9 405,4 331,5
Vinst per aktie före utspädning, kr 5,7 7,6 6,0 7,3 6,4 5,2
Vinst per aktie efter utspädning, kr 5,6 7,6 6,0 7,2 6,4 5,2
Meny Språk