Koncernledning Vår ledningsgrupp förstärktes 2017 för att komma närmare kunderna och säkerställa ett tydligt ledarskap för tillväxt och expansion. Möt medlemmarna i vår ledningsgrupp.
Styrelse Styrelsen är ett sammansvetsat och engagerat team som på ett konstruktivt sätt stödjer och utmanar bolagets ledning. Clas Ohlsons aktieägare väljer bolagets styrelse och styrelseordförande vid årsstämman. Möt vår styrelse.
Meny Språk