Nyckeltal

Verksamhetsår 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Försäljningstillväxt, % 5,1 3,7 7,7 4,4 4,1
Bruttomarginal, % 41,2 42,4 42,9 42,6 41,6
Rörelsemarginal, % 7,6 6,7 8,1 7,8 6,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 28,4 23,6 29,3 28,0 23,2
Avkastning på eget kapital, % 22,4 17,6 22,5 21,7 18,3
Soliditet, % 57,7 54,5 57,3 58,3 59,1
Försäljning per kvadratmeter i butik, tkr 31,4 30,0 30,0 30,0 31,0
Data per aktie
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 63 052 803,0 63 167 924,0 63 121 729,0 63 137 148,0 63 349 241,0
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 63 254 614,0 63 461 923,0 63 400 934,0 63 243 692,0 63 421 154,0
Antal utestående aktier vid periodens slut 63 083 438,0 63 376 420,0 63 216 061,0 63 140 994,0 63 287 808,0
Vinst per aktie före utspädning, kr 7,6 6,0 7,3 6,4 5,2
Vinst per aktie efter utspädning, kr 7,6 6,0 7,2 6,4 5,2
Totalresultat per aktie, kr 8,3 5,1 7,4 6,4 4,7
Kassaflöde per aktie, kr 11,1 11,2 10,2 10,9 8,2
Eget kapital per aktie, kr 35,7 33,8 33,9 31,1 29,0
Meny Språk