Nyckeltal

Verksamhetsår 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Försäljningstillväxt, % 2,8 5,1 3,7 7,7 4,4
Bruttomarginal, % 40,0 41,2 42,4 42,9 42,6
Rörelsemarginal, % 5,7 7,6 6,7 8,1 7,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21,0 28,4 23,6 29,3 28,0
Avkastning på eget kapital, % 16,0 22,4 17,6 22,5 21,7
Soliditet, % 53,9 57,7 54,5 57,3 58,3
Nettoskuld/EBITDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning per kvadratmeter i butik, tkr 30,8 31,4 30,0 30,0 30,0
Data per aktie
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 63 200 598,0 63 052 803,0 63 167 924,0 63 121 729,0 63 137 148,0
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 63 311 743,0 63 254 614,0 63 461 923,0 63 400 934,0 63 243 692,0
Antal utestående aktier vid periodens slut 63 208 135,0 63 083 438,0 63 376 420,0 63 216 061,0 63 140 994,0
Vinst per aktie före utspädning, kr 5,7 7,6 6,0 7,3 6,4
Vinst per aktie efter utspädning, kr 5,6 7,6 6,0 7,2 6,4
Totalresultat per aktie, kr 6,4 8,3 5,1 7,4 6,4
Kassaflöde per aktie, kr 5,9 11,1 11,2 10,2 10,9
Eget kapital per aktie, kr 35,8 35,7 33,8 33,9 31,1
Meny Språk