Revisorer

Årsstämman utser årligen revisorer för moderbolaget.

Den 8 september 2023 beslutade årsstämman om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

 

Meny Språk