Revisorer

Årsstämman utser årligen revisorer för moderbolaget.

Den 9 september 2022 beslutade årsstämman om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde Deloitte till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

 

 

Meny Språk