Villkor för användning av material

Villkor och regler för användning av bilder och annat material

Materialet finns endast tillgängligt för nedladdning om du accepterar Clas Ohlsons regler för användande.

  • När materialet, som gjorts tillgängligt av Clas Ohlson, används måste det framgå att Clas Ohlson äger rättigheterna till materialet (inkluderande men inte begränsat till bilder, text, musik, rörlig bild/filmer och/eller andra Clas Ohlson produktioner).
  • Där upphovsrättsinnehavaren anges (inkluderande men inte begränsat till produktionsbolag, fotografer, författare, innehavare av musikrättigheter, eller regissörer) skall dessa krediteras.
  • Det är inte tillåtet att manipulera, ändra eller redigera i Clas Ohlsons material (inkluderande men inte begränsat till bilder, text, musik, rörligt material/film, eller andra Clas Ohlson produktioner).

Immateriella rättigheter

Clas Ohlson AB (“Clas Ohlson”) och innehavarna av immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till produktionsbolag, fotografer, författare, innehavare av musikrättigheter, eller regissörer) ”Rättighetshavarna” äger upphovsrätten och alla övriga immateriella rättigheter till materialet (inkluderande men inte begränsat till bilder, text, musik och/eller rörligt material/film) som tillgängliggörs för användande av tredje part. Juridiska åtgärder kommer att vidtas, vid intrång eller brott mot de regler som gäller för användandet av materialet.

Meny Språk