Utdelning

Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. 

Utdelning 2022/23

Styrelsen föreslog en utdelning för verksamhetsåret 2022/23 om 1,50 kr per aktie, vilket senare beslutdes av årsstämman. Utbetalningen genomfördes i september 2023.

Meny Språk