Utdelning

Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. 

Utdelning 2019/20

Årsstämman har beslutat i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna utdelning för verksamhetsåret 2019/20.

Bakgrunden till detta är den makroekonomiska utvecklingen och att dess påverkan på detaljhandeln till följd av covid-19 är fortsatt osäker. Styrelsen avsåg i detta läge att värna Clas Ohlsons solida finansiella ställning och flexibilitet och har därför föreslagit att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019/20. Läs kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB här

Meny Språk