Utdelning

Clas Ohlson utdelningspolicy är att utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen.

Utdelning de senaste tio åren

  16/17
15/16 14/15 13/14  12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07
Utdelning, Mkr 410 377 344 312 279 279 246 246 196 328 295
Utdelningsandel, % 86 100 75 77 81 68 66 56 54 78 77
Utdelning per aktie, kr 6.25 5,75 5,25 4,75 4,25 4,25 3,75 3,75 3,00 5,00 4,50
Meny Språk