Utdelning

Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. För verksamhetsåren 2018/2019 och 2019/2020, är ambitionen att utdelningen behålls i nivå med verksamhetsåret 2016/17, i absoluta tal.

Utdelning 2018/19

Årsstämman den 7 september, 2019, fastställde föreslagen utdelning om 6,25 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Den första utbetalningen om 3,13 kronor per aktie och den andra om 3,12 kronor per aktie med avstämningsdag den 10 september 2019 respektive 14 januari 2020.

Utdelning de senaste 10 åren

  18/19 17/18 16/17
15/16 14/15 13/14  12/13 11/12 10/11 09/10
Utdelning, Mkr 410 410 410 377 344 312 279 279 246 246
Utdelningsandel, % 553 110 82 96 72 74 81 68 66 56
Utdelning per aktie, kr 6,25 6,25 6.25 5,75 5,25 4,75 4,25 4,25 3,75 3,75
Meny Språk