Utdelning

Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. 

Utdelning 2022/23

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2022/23 om 1,50 kr per aktie. Utbetalning föreslås ske i september.

Meny Språk