Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 2019-07-31*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Ek Tidstrand 1 368 060 6 179 828 12 17
Björn Haid 1 007 960 4 756 334 9 13
Johan Tidstrand 1 368 060 900 000 3 12
Peter Haid 1 007 960 3 785 243 7 12
Claus-Toni Haid 1 007 960 3 475 916 7 12
Nordea Investment Funds 0 4 073 263 6 3
If Skadeförsäkring AB 0 3 114 337 5 3
Swedbank Robur 0 2 000 263 3 2
Handelsbanken AB 0 1 006 500 2 1
BNY Mellon SA/NV 0 890 157 1 1
Övriga aktieägare 0 29 658 159 45 24
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
*Källa Finansinspektionen (FI) och Euroclear

Ägarkategorier, 2019-07-31** 

Kategori Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Svenska juridiska ägare 0 12 619 999 19,24 10,74
Utlandsboende ägare 2 015 920 21 366 304 35,64 35,36
Svenska fysiska personer
3 744 080
25 853 697
45,12 53,90
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
**Källa Euroclear

Ägarstruktur, 2019-07-31**

Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 – 500 32 690 0 3 868 068 5,90 3,29
501 –1000 4 277 0 3 475 485 5,30 2,96
1001 – 5000 2 513 0 5 401 971 8,23 4,60
5001 – 10000 259 0 1 889 243 2,88 1,61
10001 – 15000 67 0 815 207 1,24 0,69
15001 – 20000 30 0 547 417 0,83 0,47
20001 –  131 5 760 000 43 842 609 75,61 86,38
 Totalt 39 967 5 760 000 59 840 000 100 100
** Källa Euroclear
Meny Språk