Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

De största ägarna 2019-01-31*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav Röster
Helena Tidstrand 1 368 060    6 179 828    12% 17%
Björn Haid 1 007 960    4 756 334    9% 13%
Johan Tidstrand 1 368 060    900 000    3% 12%
Peter Haid 1 007 960    3 785 243    7% 12%
Claus-Toni Haid 1 007 960    3 475 916    7% 12%
Nordea Fonder                        -      4 557 383    7% 4%
If Skadeförsäkring AB                        -      3 114 337    5% 3%
Swedbank Robur Fonder                        -      2 133 654    3% 2%
Vanguard                        -      1 031 683    2% 1%
Svenska Handelsbanken AB                        -      1 006 500    2% 1%
Övriga aktieägare                        -      28 899 122    44% 25%
Totalt 5 760 000    59 840 000    100% 100%

* Källa Modular Finance

Ägarkategorier 2019-01-31**

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav Röster
Helena Tidstrand 1 368 060    6 179 828    12% 17%
Björn Haid 1 007 960    4 756 334    9% 13%
Johan Tidstrand 1 368 060    900 000    3% 12%
Peter Haid 1 007 960    3 785 243    7% 12%
Claus-Toni Haid 1 007 960    3 475 916    7% 12%
Nordea Fonder                        -      4 557 383    7% 4%
If Skadeförsäkring AB                        -      3 114 337    5% 3%
Swedbank Robur Fonder                        -      2 133 654    3% 2%
Vanguard                        -      1 031 683    2% 1%
Svenska Handelsbanken AB                        -      1 006 500    2% 1%
Övriga aktieägare                        -      28 899 122    44% 25%
Totalt 5 760 000    59 840 000    100% 100%

* Källa Modular Finance

Ägarstruktur 2019-01-31**

Innehav Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
1 - 100 835 774    1% 1% 21 456   
101 - 200 961 760    1% 1% 5 641   
201 - 500 2 185 241    3% 2% 6 005   
501 - 1000 3 580 058    5% 3% 4 404   
1001 - 2000 2 625 018    4% 2% 1 667   
2001 - 5000 2 844 453    4% 2% 880   
5001 - 10000 1 869 789    3% 2% 254   
10001 - 20000 1 308 015    2% 1% 93   
20001 - 50000 1 532 939    2% 1% 49   
50001 - 100000 1 040 469    2% 1% 14   
100001 - 200000 1 109 835    2% 1% 8   
200001 - 500000 2 474 401    4% 2% 9   
500001 - 1000000 2 226 282    3% 2% 3   
1000001 - 2000000 2 056 813    3% 2% 2   
2000001 - 5000000 23 727 838    36% 46% 7   
5000001 - 10000000 13 312 182    20% 30% 2   
Anonymt ägande 1 909 133    3% 2%  

* Källa Modular Finance

Meny Språk