Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 30 april 2021

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 22,9 36,0
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,0 29,3
Nordea Fonder 0 4 740 983 7,2 4,0
If Skadeförsäkring AB 0 2 973 238 4,5 2,5
Vanguard 0 1 145 773 1,7 1,0
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 907 500 1,4 0,8
SEB Fonder & Liv 0 606 477 0,9 0,5
Norges Bank 0 592 853 0,9 0,5
Dimensional Fund Advisors 0 487 611 0,7 0,4
BlackRock 0 462 254 0,7 0,4
SHB Fonder & Liv 0 421 510 0,6 0,4
JP Morgan Asset Management 0 411 678 0,6 0,4
Acadian Asset Management 0 347 401 0,5 0,3
Avanza Pension 0 344 816 0,5 0,3
Goldman Sachs Asset Management 0 306 885 0,5 0,3
Total 15 största 5 760 000 32 857 910 58,9 77,0
Övriga  0 26 982 090 41,1 23,0
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 254 583 3.4 1.9
 

Ägarkategorier, 30 april 2021

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 30 452 156 46,4 48,0 36 979
Svenska institutionella ägare 4 998 963 7,6 4,3 67
Utländska institutionella ägare 11 550 421 17,6 9,8 77
Övriga 12 517 219 19,1 32,7 1 217
Återköpta aktier 2 262 553 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 3 818 688 5,8 3,3 N/A 
Totalt 65 600 000 100 100 38 341

 

Ägarfördelning efter innehav, 30 april 2021

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 665 040 5,6 3,1 31 730
501 - 1000 3 137 167 4,8 2,7 3 870
1001 - 5000 5 027 396 7,7 4,3 2 310
5001 - 10000 1 723 680 2,6 1,5 230
10001 - 20000 1 369 266 2,1 1,2 99
20001 - 46 858 763 71,4 84,0 102
Anonymt ägande 3 818 688 5,8 3,3 N/A
 Totalt 65 600 000 100 100 38 739
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk