Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 31 juli 2020 

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 22,9 36,0
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,0 29,3
Nordea Fonder 0 4 410 809 6,7 3,8
If Skadeförsäkring AB 0 2 973 238 4,5 2,5
JP Morgan Asset Management 0 1 500 278 2,3 1,3
Vanguard 0 1 112 943 1,7 0,9
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 906,500 1,4 0,8
Norges Bank 0 681,533 1,0 0,6
SEB Fonder & Liv 0 552,647 0,8 0,5
Dimensional Fund Advisors 0 484,946 0,7 0,4
SHB Fonder & Liv 0 428,559 0,8 0,4
Avanza Pension 0 378,091 0,6 0,3
BlackRock 0 361,715 0,6 0,3
Swedbank Robur Fonder 0 341,100 0,5 0,3
Nordnet Pensionsförsäkring 0 339,442 0,5 0,3
Total 15 största 5 760 000 33 580 732 60,0 77,6
Övriga  0 26 392 679 40,0 22,4
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 262 553 3.4 1.9
 

Ägarkategorier, 31 juli 2020

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 29 053 295 44,3 46,8 37 751
Svenska institutionella ägare 5 117 636 7,8 4,4 73
Utländska institutionella ägare 12 145 314 18,5 10,3 69
Övriga 12 078 259 18,4 32,4 1 048
Återköpta aktier 2 262 553 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 4 942 943 7,5 4,2  
Totalt 65 600 000 100 100 37 942

 

Ägarfördelning efter innehav, 31 januari 2020 

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 487 345 5,3 3,0 31 927
501 - 1000 2 950 120 4,5 2,5 3 651
1001 - 5000 4 315 718 6,6 3,7 2 009
5001 - 10000 1 333 137 2,0 1,1 179
10001 - 20000 1 062 348 1,6 0,9 77
20001 - 46 673 197 71,1 83,9 90
Anonymt ägande 4 942 943 7,5 4,2  
 Totalt 65 600 000 100 100 37 942
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk