Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 31 oktober 2020 

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 22,9 36,0
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,0 29,3
Nordea Fonder 0 4 509 307 6,9 3,8
If Skadeförsäkring AB 0 2 973 238 4,5 2,5
JP Morgan Asset Management 0 1 453 056 2,2 1,2
Vanguard 0 1 074 470 1,6 0,9
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 906,000 1,4 0,8
Norges Bank 0 885,688 1,4 0,8
SEB Fonder & Liv 0 572,226 0,9 0,5
Dimensional Fund Advisors 0 485,657 0,7 0,4
SHB Fonder & Liv 0 431,284 0,7 0,4
Avanza Pension 0 424,708 0,6 0,4
BlackRock 0 378,388 0,6 0,3
Acadian Asset Management 0 329,123 0,5 0,3
Segall Bryant & Hamill 0 322,412 0,5 0,3
Total 15 största 5 760 000 33 854 488 60,4 77,9
Övriga  0 25 985 512 39,6 22,1
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 262 553 3.4 1.9
 

Ägarkategorier, 31 oktober 2020

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 30 232 532 46,1 47,8 37 566
Svenska institutionella ägare 5 094 045 7,8 4,3 77
Utländska institutionella ägare 12 930 721 19,7 11,0 81
Övriga 12 113 435 18,5 32,4 1 143
Återköpta aktier 2 262 553 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 2 966 714 4,5 2,5  
Totalt 65 600 000 100 100 37 942

 

Ägarfördelning efter innehav, 31 oktober 2020 

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 616 468 5,5 3,1 32 367
501 - 1000 3 082 492 4,7 2,6 3 804
1001 - 5000 4 962 612 7,6 4,2 2 282
5001 - 10000 1 664 615 2,5 1,4 224
10001 - 20000 1 215 744 1,9 1,0 87
20001 - 48 091 355 73,3 85,1 104
Anonymt ägande 2 966 714 4,5 2,5  
 Totalt 65 600 000 100 100 38 868
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk