Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 31 januari 2020 

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 22,9 36,0
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,0 29,3
Nordea Fonder 0 4 311 059 6,6 3,7
If Skadeförsäkring AB 0 2 973 238 4,5 2,5
Swedbank Robur Fonder 0 1 115 661 1,7 0,9
Vanguard 0 1 006 500 1,5 0,9
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 936,548 1,4 0,8
JP Morgan Asset Management 0 668,400 1,0 0,6
Norges Bank 0 646,254 1,0 0,6
SEB Fonder & Liv 0 536,436 0,8 0,5
SHB Fonder & Liv 0 504,702 0,8 0,4
Avanza Pension 0 453,523 0,7 0,4
Dimensional Fund Advisors 0 446,109 0,7 0,4
BlackRock 0 397,893 0,6 0,3
Nordnet Pensionsförsäkring 0 342,067 0,5 0,3
Total 15 största 5 760 000 33 447 321 59,8 77,5
Övriga  0 26 392 679 40,2 22,5
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 262 553 3.4 1.9
 

Ägarkategorier, 31 januari 2020

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 29 947 795 45,7 47,6 37 156
Svenska institutionella ägare 5 793 691 8,8 4,9 89
Utländska institutionella ägare 10 754 380 16,4 9,2 61
Övriga 12 015 251 18,3 32,3 1 090
Återköpta aktier 2 262 553 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 4 826 330 7,4 4,1  
Totalt 65 600 000 100 100 38 397

 

Ägarfördelning efter innehav, 31 januari 2020 

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 597 824 5,5 3,1 31 959
501 - 1000 3 141 160 4,8 2,7 3 873
1001 - 5000 4 690 818 7,2 4,0 2 189
5001 - 10000 1 484 140 2,3 1,3 202
10001 - 20000 1 186 531 1,8 1,0 84
20001 - 46 673 197 71,1 83,9 90
Anonymt ägande 4 826 330 7,4 4,1  
 Totalt 65 600 000 100 100 39 460
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk