Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 31 januari 2021

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 22,9 36,0
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,0 29,3
Nordea Fonder 0 4 509 307 6,9 3,8
If Skadeförsäkring AB 0 2 973 238 4,5 2,5
Vanguard 0 1 022 923 1,6 0,9
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 907 500 1,4 0,8
JP Morgan Asset Management 0 739 790 1,1 0,6
Norges Bank 0 726 744 1,1 0,6
SEB Fonder & Liv 0 541 158 0,8 0,5
Avanza Pension 0 497 080 0,8 0,4
Dimensional Fund Advisors 0 494 703 0,8 0,4
SHB Fonder & Liv 0 449 687 0,7 0,4
Nordnet Pensionsförsäkring 0 432 297 0,7 0,4
BlackRock 0 391 908 0,6 0,3
Acadian Asset Management 0 343 864 0,5 0,3
Total 15 största 5 760 000 33 139 130 59,3 77,3
Övriga  0 26 700 870 40,7 22,7
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 262 553 3.4 1.9
 

Ägarkategorier, 31 januari 2021

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 31 736 401 48,4 49,1 37 338
Svenska institutionella ägare 4 936 711 7,5 4,2 75
Utländska institutionella ägare 11 746 847 17,9 10,0 83
Övriga 12 551 639 19,1 32,8 1 242
Återköpta aktier 2 262 553 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 2 365 849 3,6 2,0 N/A 
Totalt 65 600 000 100 100 38 739

 

Ägarfördelning efter innehav, 31 januari 2021

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 721 627 5,7 3,2 31 751
501 - 1000 3 247 377 5,0 2,8 4 000
1001 - 5000 5 533 191 8,4 4,7 2 517
5001 - 10000 1 888 310 2,9 1,6 255
10001 - 20000 1 458 814 2,2 1,2 104
20001 - 47 384 832 72,2 84,5 112
Anonymt ägande 2 365 849 3,6 2,0 N/A
 Totalt 65 600 000 100 100 38 739
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk