Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 30 november 2021

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 23,8 36,7
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,5 29,9
Nordea Fonder 0 5 799 160 9,2 5,0
If Skadeförsäkring AB 0 2 973 238 4,7 2,6
Vanguard 0 1 184 664 1,9 1,0
Fidelity International (FIL) 0 692 159 1,1 0,6
Dimensional Fund Advisors 0 673 030 1,1 0,6
Alcur Fonder 0 602 774 1,0 0,5
Avanza Pension 0 598 872 0,9 0,5
Norges Bank 0 588 628 0,9 0,5
Nordnet Pensionsförsäkring 0 575 561 0,9 0,5
SHB Fonder & Liv 0 575 328 0,9 0,5
SEB Fonder & Liv 0 547 435 0,9 0,5
BlackRock 0 525 979 0,8 0,5
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 461 500 0,7 0,4
Total 15 största 5 760 000 34 907 259 64,2 80,3
Övriga  0 24 932 741 35,8 19,7
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 248 667 3,4 1,9
 

Ägarkategorier, 30 november 2021

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 30 997 189 47,3 48,5 40 312
Svenska institutionella ägare 5 943 236 9,1 5,1 87
Utländska institutionella ägare 13 283 132 20,2 11,3 74
Övriga 11 640 751 17,7 32,0 1 187
Återköpta aktier 2 248 667 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 1 487 025 2,3 1,3 N/A 
Totalt 65 600 000 100 100 41 661

 

Ägarfördelning efter innehav, 30 november 2021

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 883 564 5,9 3,3 35 018
501 - 1000 3 150 726 4,8 2,7 3 900
1001 - 5000 4 977 094 7,6 4,2 2 342
5001 - 10000 1 584 038 2,4 1,3 211
10001 - 20000 1 270 423 1,9 1,1 90
20001 - 49 247 130 75,1 86,1 100
Anonymt ägande 1 487 025 2,3 1,3 N/A
 Totalt 65 600 000 100 100 41 661
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk