Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 31 januari 2023

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 23,0 36,0
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,0 29,3
Nordea Fonder 0 5 283 178 8,1 4,5
If Skadeförsäkring AB 0 2 427 530 3,7 2,1
Vanguard 0 1 334 768 2,0 1,1
Norges Bank 0 957 145 1,5 0,8
Dimensional Fund Advisors 0 870 275 1,3 0,7
Avanza Pension 0 860 669 1,3 0,7
Fidelity International (FIL) 0 728 173 1,1 0,6
SHB Fonder & Liv 0 690 917 1,1 0,6
Acadian Asset Management   647 082 1,0 0,6
BlackRock 0 595 451 0,9 0,5
SEB Fonder & Liv 0 389 494 0,6 0,3
American Century Investment Management 0 351 426 0,5 0,3
WisdomTree Asset Management 0 323 348 0,5 0,3
Total 15 största 5 760 000 34 568 387 61,5 78,5
Övriga  0 25 271 613 38,5 21,5
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 243 435 3,4 1,9
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk