Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 2019-04-30*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Tidstrand 1 368 060 6 179 828 12 17
Björn Haid 1 007 960 4 756 334 9 13
Johan Tidstrand 1 368 060 900 000 3 12
Peter Haid 1 007 960 3 785 243 7 12
Claus-Toni Haid 1 007 960 3 475 916 7 12
Nordea Investment Funds 0
4 249 322
6 4
If Skadeförsäkring AB 0 3 114 337 5 3
Swedbank Robur 0 2 133 654 3 2
Handelsbanken AB 0 1 006 500 2 1
Avanza 0 893 345 1 1
Other shareholders 0 29 345 521 45 24
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
*Källa Finansinspektionen (FI) och Euroclear

Ägarkategorier, 2019-04-30** 

Kategori Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Svenska juridiska ägare 0 13 491 888 20,57 11,47
Utlandsboende ägare 2 015 920 19 115 457 32,21 33,44
Svenska fysiska personer 3 744 080 27 232 655 47,22 55,07
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
**Källa Euroclear

Ägarstruktur, 2019-04-30**

Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 – 500 34 412 0 4 149 308 6,33 3,53
501 –1000 4 645 0 3 786 979 5,77 3,22
1001 – 5000 2 750 0 5 909 047 9,01 5,03
5001 – 10000 300 0 2 198 549 3,35 1,87
10001 – 15000 67 0 813 021 1,24 0,69
15001 – 20000 32 0 573 170 0,87 0,49
20001 –  130 5 760 000 42 409 926 73,43 85,16
 Totalt 42 336  5 760 000 59 840 000 100 100
** Källa Euroclear
Meny Språk