Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 28 februari 2022

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 23,8 36,7
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,5 29,9
Nordea Fonder 0 5 454 133 8,6 4,7
If Skadeförsäkring AB 0 2 427 530 3,8 2,1
Vanguard 0 1 279 080 2,0 1,1
Norges Bank 0 948 727 1,5 0,8
Dimensional Fund Advisors 0 745 824 1,2 0,6
Fidelity International (FIL) 0 728 173 1,1 0,6
SHB Fonder & Liv 0 561 367 0,9 0,5
BlackRock 0 536 086 0,8 0,5
Avanza Pension 0 515 002 0,8 0,4
SEB Fonder & Liv 0 477 341 0,8 0,4
JP Morgan Asset Management 0 420 740 0,7 0,4
WisdomTree Asset Management 0 368 563 0,6 0,3
Nordea Funds (Lux) 0 321 024 0,5 0,3
Total 15 största 5 760 000 33 892 521 62,6 79,4
Övriga  0 25 947 479 37,4 20,6
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 248 667 3,4 1,9
 

Ägarkategorier, 28 februari 2022

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 30 290 920 46,2 47,9 41 025
Svenska institutionella ägare 4 739 157 7,2 4,0 81
Utländska institutionella ägare 13 213 434 20,1 11,3 75
Övriga 10 961 138 16,7 31,4 1 172
Återköpta aktier 2 248 667 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 4 146 684 6,3 3,5 N/A 
Totalt 65 600 000 100 100 42 354

 

Ägarfördelning efter innehav, 28 februari 2022

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 876 007 5,9 3,3 35 979
501 - 1000 3 041 927 4,6 2,6 3 771
1001 - 5000 4 710 419 7,2 4,0 2 205
5001 - 10000 1 562 422 2,4 1,3 209
10001 - 20000 1 271 565 1,9 1,1 90
20001 - 46 990 976 71,6 84,2 100
Anonymt ägande 4 146 684 6,3 3,5 N/A
 Totalt 65 600 000 100 100 41 661
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk