Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 31 augusti 2021

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 22,9 36,0
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,0 29,3
Nordea Fonder 0 4 974 330 7,6 4,2
If Skadeförsäkring AB 0 2 973 238 4,5 2,5
Clas Ohlson AB 0 2 248 667 3,4 1,9
Vanguard 0 1 121 481 1,7 1,0
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 911 500 1,4 0,8
Fidelity International (FIL) 0 686 607 1,0 0,6
Nordnet Pensionsförsäkring 0 673 809 1,0 0,6
Dimensional Fund Advisors 0 562 594 0,9 0,5
SEB Fonder & Liv 0 548 143 0,8 0,5
SHB Fonder & Liv 0 530 559 0,8 0,5
Avanza Pension 0 526 151 0,8 0,4
BlackRock 0 524 239 0,8 0,4
LP Morgan Asset Management 0 415 331 0,6 0,4
Total 15 största 5 760 000 35 805 580 63,4 79,5
Övriga  0 24 034 420 36,6 20,5
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 254 667 3,4 1,9
 

Ägarkategorier, 31 augusti 2021

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 31 434 162 47,9 48,8 38 115
Svenska institutionella ägare 5 263 282 8,0 4,5 90
Utländska institutionella ägare 11 753 453 17,9 10,0 78
Övriga 12 404 463 18,9 32,6 1 217
Återköpta aktier 2 248 667 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 2 495 973 3,8 2,1 N/A 
Totalt 65 600 000 100 100 39 501

 

Ägarfördelning efter innehav, 31 augusti 2021

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 758 853 5,7 3,2 32 727
501 - 1000 3 182 535 4,9 2,7 3 932
1001 - 5000 5 188 801 7,9 4,4 2 391
5001 - 10000 1 780 890 2,7 1,5 240
10001 - 20000 1 479 767 2,3 1,3 104
20001 - 47 713 181 72,7 84,8 107
Anonymt ägande 2 495 973 3,8 2,1 N/A
 Totalt 65 600 000 100 100 39 501
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk