Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

De största ägarna 2018-07-31*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Tidstrand 1 368 060 6 179 828 12 17
Björn Haid 1 007 960 4 756 334 9 13
Johan Tidstrand 1 3680 60 900 000 3 12
Peter Haid 1 007 960 3 785 243 7 12
Claus-Toni Haid 1 007 960 3 475 916 7 12
Nordea Investment Funds 0 3 911 099 6 3
If Skadeförsäkring AB 0 3 114 337 5 3
Swedbank Robur 0 2 133 654 3 2
Avanza 0 1 202 785 2 1
Handelsbanken AB 0 1 010 000 2 1
Övriga aktieägare 0 29 370 804 44 24
Summa 5 760 000 59 840 000 100 100

* Källa Finansinspektionen och Euroclear

Ägarkategorier 2018-07-31**

Kategori

Antal AK A 

Antal AK B

Innehav (%)

Röster (%)

Svenska juridiska ägare

0

14 583 651

22,23

12,42

Utlandsboende ägare

2 015 920

17 587 684

29,88

32,14

Svenska fysiska ägare

3 744 080

27 668 665

47,89

55,44

Summa

5 760 000

59 840 000

100

100

** Källa Euroclear

Ägarstruktur 2018-07-31**

Innehav

Antal aktieägare

Antal AK A 

Antal AK B 

Innehav (%)

Röster (%)

1 – 500    

31 585

0

4 073 491

6,21

3,47

501 –1000    

4 560

0

3 718 244

5,67

3,17

1001 – 5000 

2 881

0

6 240 841

9,51

5,31

5001 – 10000

311

0

2 291 290

3,49

1,95

10001 – 15000

77

0

958 859

1,46

0,82

15001 – 20000

42

0

752 749

1,15

0,64

20001 – 

131

5 760 000

41 804 526

72,51

84,64

 Summa 

39 587

5 760 000

59 840 000

100

100

** Källa Euroclear
Meny Språk