Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 30 april 2024

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav Röster
Haid-familjen      3 023 880 12 029 103 22,95% 35,99%
Tidstrand-familjen    2 736 120 7 079 828 14,96% 29,33% 
Nordea Funds       6 183 044 9,43% 5,26%
If Skadeförsäkring AB    2 262 352 3,45% 1,93% 
Vanguard     1 373 106 2,09% 1,17%
JP Morgan Asset Management      1 105 505 1,69% 0,94%
American Century Investment   908 173  1,38%  0,77%
Dimensional Fund Advisors      899 414 1,37% 0,77%
Acadian Asset Management     868 090 1,32% 0,74%
Handelsbanken Fonder      757 068 1,15% 0,64%
Fidelity International (FIL)   728 194 1,11% 0,62%
BlackRock      644 015 0,98% 0,55% 
Norges Bank      525 128 0,80% 0,45%
Kuwait Investment Authority   381 810 0,58% 0,33%
SEB Fonder     367 545 0,56% 0,31%
Total 15 största 5 760 000 36 112 375 63,82% 79,8%
Övriga  0 23 727 625 36,18% 20,2%
Totalt 5 760 000 59 840 000 100% 100%
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 242 711 3,42% 1,91%
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk