Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt lönsamma affärer

Våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga med att de produkter och tjänster som vi säljer är säkra att använda, har tillverkats under goda arbetsförhållanden och transporterats med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Hållbarhetsagenda Hos Clas Ohlson integrerar vi miljö och sociala aspekter i bolagets strategi och organisation.
Samarbeten och medlemskap Genom att ta del av experters kunskaper inom områden som ligger utanför vår kärnkompetens kan vi både lära oss mer och påverka mer.
Styrning, policyer, riktlinjer En gedigen bolagsstyrning och en värderingsdriven företagskultur hjälper oss att öka effektiviteten i våra processer och att integrera etik, miljö och sociala frågor i våra strategiska beslut.
Meny Språk