Hållbarhet är en förutsättning för vår affärsmodell, vårt varumärke och existens som företag

Våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga med att de produkter och tjänster som vi säljer är säkra att använda, har tillverkats under goda arbetsförhållanden och transporterats med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Vi vill hjälpa våra kunder att leva och konsumera på ett så hållbart sätt som möjligt inom vår planets gränser.

Vår hållbarhetsagenda Hos Clas Ohlson integrerar vi miljö och sociala aspekter i bolagets strategi och organisation.
Samarbeten Samarbete med andra organisationer är en naturlig del av vårt arbete
Hur vi arbetar
Styrning, policyer, riktlinjer En gedigen bolagsstyrning och en värderingsdriven företagskultur hjälper oss att öka effektiviteten i våra processer och att integrera etik, miljö och sociala frågor i våra strategiska beslut.
Meny Språk