2020 Årsstämma

Årsstämman 2020 genomfördes genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedan hittar du allt stämmomaterial samt en video med ordförande Kenneth Bengtsson samt Lotta Lyrå om året som gått, en videopresentation av Clas Ohlsons nya hållbarhetsmål av chefsjurist och hållbarhetschef Tina Englyst samt en videopresentation av alla stämmovalda styrelseledamöter.

Meny Språk