Finansiell översikt

Försäljning per månad

Här finner du en sammanställning över Clas Ohlsons försäljning per månad. Den sträcker sig 5 år tillbaka i tiden.

Finansiell data

Historiken här sträcker sig 5 år tillbaka i tiden. Du finner även finansiella data per kvartal och årsvis. 

Notera att vår finansiella data finns tillgänglig att ladda ner via Excelfilen som finns på respektive sida.

Meny Språk