Finansiell översikt

Försäljning per månad

Här finner du en sammanställning över Clas Ohlsons försäljning per månad 10 år tillbaka i tiden.

Finansiell data

Här presenteras även finansiella data per kvartal och årsvis. Historiken sträcker sig 5 år tillbaka i tiden. 

All finansiell data finns tillgänglig för nedladdning i Excel-format.

Meny Språk