Vi är 100 år!
Års- och hållbarhetsredovisning 2017/18

Vi ska spela en viktigare och större roll i varje hem. Vi ska utveckla vår tillgänglighet och bekvämlighet online, och fördubbla onlineförsäljningen vartannat år. Välkommen att läsa vår års- och hållbarhetsredovisning.

Clas Ohlson ökar försäljningen i juni Försäljningen i juni ökar med 16 procent jämfört med juni månad föregående år, och försäljningstillväxten i jämförbara enheter och lokal valuta uppgår till 9 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online i juni uppgår till 119 procent.
Problemlösning i hemmet till en ny nivå Nu lanserar vi tillväxtstrategi med digitalt fokus och nytt serviceerbjudande
Meny Språk