Clas Ohlsons integritets- och cookiepolicy

Inledning

Välkommen till våra webbplatser, about.clasohlson.com samt clasohlsonmuseum.com, clasohlsonmuseum.se, clasohlsonmuseo.fi och clasohlsonmuseum.de (”Webbplatsen”). Vi arbetar för att ständigt skydda din integritet när du besöker Webbplatsen. Läs igenom denna integritets- och cookiepolicy (”Policyn”) för att förstå hur vi använder och skyddar de personuppgifter som du lämnar till oss, så att du kan fatta välgrundade beslut när du använder vår Webbplats och de tjänster som vi tillhandahåller genom den.

Nyhetsbrev och prenumerationer

Den e-postadress eller adress och det namn som du anger för att prenumerera på pressmeddelanden eller finansiella rapporter kommer att överföras till leverantören av vår prenumerationstjänst. Vår leverantör (som kan ändras över tid) administrerar prenumerationstjänsten på uppdrag av oss. Vi har inrättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

Information som samlas in för utskick av årsredovisningar sparas internt hos Clas Ohlson endast till dess att årsredovisningen är skickad.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är samtycke.
Om du vill avsluta din prenumeration så kan du klicka på länken ”Avsluta prenumeration” som du hittar i varje pressmeddelande eller finansiell rapport som du får från oss. Du kan också kontakta vår kundtjänst.

Material med dig som avsändare

Informationen som du väljer att dela med dig av till oss – text eller bild, stilla eller rörlig, namn, telefonnummer, adress eller e-postadress – sparas i en databas för arkivering. Det kan t.ex., men inte uteslutande, handla om minnen och berättelser om Clas Ohlson, eller material där våra produkter, tjänster eller medarbetare lyfts fram.

En del material kan komma att publiceras på Clas Ohlsons hemsidor eller i medier, tryckta eller digitala, men vi kommer då att kontakta dig för godkännande av sådan publicering.

Vänligen notera att ingen ersättning utgår för insända bidrag.

Genom att dela material med oss garanterar du att du innehar samtliga rättigheter till materialet.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är samtycke. Om du vill dra tillbaka ditt medgivande, och inte vill ha din information sparad hos oss, eller om du inte vill att informationen ska användas, kontakta: contact@clasohlson.se.

Vi raderar informationen inom 30 dagar från att din e-post tagits emot.

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator. En cookie innehåller normalt namnet på webbplatsen från vilken cookien kommer ifrån, cookiens ”livslängd” (dvs. hur länge den kommer att finnas kvar på din enhet) och ett värde, vilket vanligen är en slumpmässigt genererad siffra.

Cookies används för att göra webbplatser effektivare, men också för att skicka information till den som äger webbplatsen. Cookies gör det också möjligt att särskilja olika användare och ge varje användare en personligare och mer positiv upplevelse av besöket på webbplatsen.

Cookies kan inte skada din dator. De innehåller ingen konfidentiell information såsom din e-postadress eller dina kortuppgifter.

Varför samlar man in personuppgifter med hjälp av cookies?

Beroende på vilket samtycke du har givit för cookies och spårare och vilka personuppgifter som du lämnar, så kan vi använda dina uppgifter för att:

  • Göra det enklare för dig att använda vår Webbplats.
  • Registrera vilka delar av Webbplatsen som du har besökt och hur långt ditt besök
  • Utvärdera, utveckla och förbättra vår Webbplats, om t.ex. cookies visar att det är svårt att hitta på Webbplatsen.

Vilken rättslig grund finns för att samla in personuppgifter med hjälp av cookies?

När du går in på Webbplatsen blir du ombedd att ge ditt samtycke till att cookies används genom att klicka på ”Jag godkänner” i dialogrutan som öppnas. Genom att göra det samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs i enlighet med denna policy.

För att återkalla ditt samtycke, eller om du vill få ett meddelande varje gång en cookie ska användas, kan du gå till inställningarna i din webbläsare för att förhindra att vi lagrar cookies på din dator. Information om hur du gör detta finns i hjälpavsnittet i din webbläsare som du hittar via menyfältet. Om du väljer att inte godkänna cookies kan ditt besök på Webbplatsen försämras avsevärt och flera viktiga funktioner på Webbplatsen kommer inte att fungera.

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två olika typer av cookies på Webbplatsen:

  • Förstapartscookies, dvs. cookies som vår Webbplats använder för att ge dig en bra användarupplevelse. Till exempel för att spara artiklar i din varukorg eller för att visa dig nya produkter som kommit in efter ditt senaste besök.

  • Tredjepartscookies, dvs. cookies som tillhör en annan domän än den som visas i adressfältet. Tredjepartscookies gör det möjligt att spåra användarens webbhistorik.


Överför vi cookies/personuppgifter till tredje part?

Google Analytics

Vi använder verktyget ”Google Analytics” för att samla in information om hur Webbplatsen används. Google Analytics samlar in information om hur ofta en besökare besöker Webbplatsen och vilka andra webbplatser besökaren har använt innan sitt besök på Webbplatsen. Vi använder informationen för att förbättra Webbplatsens tekniska prestanda, optimera webbplatsfunktioner, förbättra din upplevelse på Webbplatsen, anpassa Webbplatsen efter dina intressen och behov samt göra det enklare att använda Webbplatsen. Google Analytics samlar in den IP-adress som tilldelas dig det datum som du besöker Webbplatsen.

Vi sammanför inte information som samlats in med hjälp av Google Analytics med personligt identifierbar information. Googles möjligheter att använda och dela information som samlats in med hjälp av Google Analytics om ditt besök på vår Webbplats begränsas av Google Analytics användarvillkor som finns på: http://www.google.com/analytics/terms/us.html, och Googles integritetspolicy som finns på: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Du kan förhindra att Google Analytics känner igen dig vid återkommande besök på Webbplatsen genom att inaktivera cookies i din webbläsare.

Mer information om dataskydd

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar i enlighet med denna policy.

Hur lagrar och skyddar vi de uppgifter som vi samlar in?

Dina personuppgifter lagras på våra databaser som skyddas genom fysiska, tekniska och processrelaterade åtgärder. Våra informationssystem skyddas av brandväggar för att förhindra att andra nätverk som är anslutna till internet kan komma åt dem. Endast de medarbetare som behöver få tillgång till informationen för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift beviljas tillgång till personuppgifter. Våra medarbetare informeras löpande om våra säkerhets- och dataskyddspolicyer.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter ska generellt inte lagras längre än vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlas in eller behandlas. Clas Ohlson kommer således endast att lagra och behandla dina personuppgifter när vi anser det vara nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter som beskrivs i denna policy. Du kan dessutom begära att dina personuppgifter raderas (”rätten att bli bortglömd”) genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter längre ner).

Överför vi dina personuppgifter till tredje part?

Utöver informationen i avsnitten som handlar specifikt om överföring av personuppgifter till tredje part ovan, så kommer vi att överlämna dina personuppgifter till:

  • Polisen, när så krävs enligt lag, vid utredning av ett allvarligt brott.
  • IT-konsulter som vi anlitar för underhåll och utveckling av våra IT-system: Den webbpartner som hanterar vår Webbplats är för närvarande Amandus Communication AB.

I de fall vi överför dina personuppgifter till tredje part som behandlar personuppgifterna för vår räkning kommer vi att teckna avtal med personuppgiftsbiträden som innehåller strikta instruktioner avseende behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du följande rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära ut en kopia av alla personuppgifter som vi sparar om dig och rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att flytta över dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”).

Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas och kan kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av de personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan användningen av Webbplatsen påverkas väsentligt till följd av begränsningen eller raderingen.

För att begära tillgång till eller rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig eller för att utnyttja en annan rättighet, vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Denna policy kan komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att meddelas via Webbplatsen.

Använd kontaktuppgifterna nedan för att kontakta oss om du har frågor angående denna policy, vår användning av cookies eller om personuppgifter generellt.

E-post: contact@clasohlson.se

Adress: Clas Ohlson AB, 793 85, Insjön

Tel: 0247-445 00

Dataskyddsombud: privacy@clasohlson.se

Meny Språk