Aktiekapital

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Tillkommande aktier Ackumulerat antal aktier Totalt aktiekapital
1994     48 000 4 800 000
1999 Split 10:1 432 000 480 000 4 800 000
1999 Fondemission 6 720 000 7 200 000 72 000 000
1999 Nyemission 1 000 000 8 200 000 82 000 000
2001 Split 4:1 24 600 000 32 800 000 82 000 000
2004 Split 2:1 32 800 000 65 600 000 82 000 000

 

 

Meny Språk