Nyckeltal per aktie

Data per aktie¹

  22/23 21/22 20/21 19/20 18/194 17/18 16/17 15/162
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner 63,4 63,4 63,3 63,3 63,2 63,2 63,1 63,2
Vinst per aktie före utspädning, kr 2,85 8,25 6,65 5,94 1,13 5,66 7,59 6,00
Totalresultat per aktie, kr 0,60 6,71 6,82 5,66 1,26 6,37 8,30 5,07
Kassaflöde per aktie exkl IFRS, kr³   7,45 11,83 12,91 4,93 5,90 11,08 11,15
Eget kapital per aktie, kr 22,69 35,07 34,65 27,84 30,8 35,82 35,68 33,75
Börskurs 30 april, kr 77,30 112,10 90,65 85,55 79 96 147 162
Utdelning per aktie, kr 1,50 13 6,25  - 6,25 6,25 6,25 5,75
P/e-tal, ggr 27 14 14 14 70 17 19 27
Direktavkastning, % 1,9 11,6 6,9  - 7,9 6,5 4,3 3,5
Utdelningsandel, % 52,6 157,6 94  -  553 110 82 96
Totalavkastning, % -19,4 30,53 5,96   -11 -30 -6 17

 

¹ Se nyckeltalsdefinitioner.
² Inkluderar engångskostnad om 107 Mkr.

³ Från den löpande verksamheten.
4 Inkluderar en engångskostnad om 210 MKr för avveckling av butiksnätet utanför Norden.

 

Meny Språk