Nyckeltal per aktie

Data per aktie¹

  20/21 19/20 18/194 17/18 16/17 15/162 14/15
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner 63,3 63,3 63,2 63,2 63,1 63,2 63,1
Vinst per aktie före utspädning, kr 6,65 5,94 1,13 5,66 7,59 6,00 7,27
Totalresultat per aktie 6,82 5,66 1,26 6,37 8,30 5,07 7,41
Kassaflöde per aktie³ 11,83 12,91 4,93 5,90 11,08 11,15 10,25
Eget kapital per aktie, kr 34,65 27,84 30,8 35,82 35,68 33,75 33,92
Börskurs 30 april, kr 90,65 85,55 79 96 147 162 143
Utdelning per aktie, kr 6,25  - 6,25 6,25 6,25 5,75 5,25
P/e-tal, ggr 14 14 70 17 19 27 20
Direktavkastning, % 6,9  - 7,9 6,5 4,3 3,5 3,7
Utdelningsandel, % 94  -  553 110 82 96 72
Totalavkastning, %     -11 -30 -6 17 3

¹ Se nyckeltalsdefinitioner.
² Inkluderar engångskostnad om 107 Mkr.

³ Från den löpande verksamheten.
4 Inkluderar en engångskostnad om 210 MKr för avveckling av butiksnätet utanför Norden.

 

Meny Språk