Affärsetiska riktlinjer

Att vårda och visa respekt för människor och miljö samt att bedriva affärsverksamhet med ett högt mått av etik, integritet och hederlighet är grundläggande för oss på Clas Ohlson.

Våra affärsetiska riktlinjer beskriver vårt åtagande att upprätthålla höga etiska normer. Det innebär att fatta affärsmässiga beslut utan personlig vinning eller till förmån för tredje part eller närstående, att inte acceptera, erbjuda, eller betala mutor, och att följa gällande lagar och förordningar. Alla medarbetare på Clas Ohlson får utbildning i, och måste förstå, acceptera och tillämpa dessa riktlinjer.

Vi följer nationell lag, Institutet Mot Mutors (IMM) kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden).

Institutet mot mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation. Dess främsta uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet, liksom samhället i övrigt, och att motverka användningen av mutor och andra olämpliga förmåner som medel för sådan påverkan.

Näringslivskoden om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, ”koden”, är en självreglering som ska ses som ett komplement till lagstiftningen, den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna. Näringslivskoden förvaltas av IMM. 

Bifogade filer

Meny Språk