2024 Årsstämma

Årsstämma 2024 kommer att äga rum fredag 6 september i Leksand.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman under förutsättning att begäran inkommit senast den 19 juli 2024 (en senare begäran kommer att beaktas om den inkommit i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen).

Vänligen skicka eventuella ärenden till:

agm2024@clasohlson.se eller:
Clas Ohlson AB, Att: Årsstämma, 79385 Insjön

Meny Språk