Policy för mångfald och inkludering

Mångfald är avgörande för att skapa vinnande team och företag.

Forskning visar att en inkluderande organisation med stor mångfald är mer kreativ och skapar bättre resultat. Vi är övertygade att mångfald och inkludering:

  • Skapar högt engagemang och tillför kundvärde
  • Hjälper oss att omfamna olika idéer och perspektiv
  • Är en strategisk tillgång som hjälper oss att utvecklas som organisation och som individer
  • Hjälper oss att nå våra mål
  • Leder till en mer hållbar organisation och ett bättre ekonomiskt resultat
  • Hjälper oss att återspegla vår mångsidiga kundbas

Clas Ohlson har nolltolerans mot diskriminering.

Vår ambition är att:

  • Ha balans mellan kvinnor och män på alla nivåer i vårt företag (50/50)

I dag har vi totalt 47 % kvinnor i företaget, och på chefsnivå har vi 42 % kvinnor.

  • Öka antalet medarbetare som har sin bakgrund i utomnordiska länder. Vårt långsiktiga mål är 20 % medarbetare från andra länder.

Idag har vi 9 % medarbetare med utomnordisk bakgrund, baserat på siffror från en frivillig internundersökning.

Meny Språk