Policy för biologisk mångfald och material

Vår ambition är att ha en netto noll-påverkan på den biologiska mångfalden genom att: 

  • Fortsätta vårt arbete att minska och förebygga vår totala påverkan på den biologiska mångfalden och på de ekosystem som påverkas av vår värdekedja.
  • Stödja restaurering och skydd av natur och biologisk mångfald i linje med vetenskapliga fakta.

Vi har börjat kartlägga vår påverkan på biologisk mångfald och kommer att utvärdera hur vi kan bredda kartläggningen till att omfatta majoriteten av vår värdekedja. Resultatet av undersökningarna ska användas till fastställning av vetenskapligt baserade mål för biologisk mångfald.

Material

En stor del av det material som används i våra produkter kommer från naturen. Naturresurserna är begränsade och det ökade globala trycket på naturen påverkar både ekosystem och människors försörjning och välbefinnande.
 
Clas Ohlson har åtagit sig att köpa in råvaror på ett hållbart sätt för att minimera negativ påverkan på naturen.
 

(Fotografi: Jenna Lee)

Bifogade filer

Meny Språk