Hållbarhetsrapporter och dokument

På den här sidan kan du ladda ner våra hållbarhetsrapporter och dokument.

De senaste åren har vi lagt stort fokus på att integrera hållbarhetsfrågor än tydligare i vår affärsverksamhet och strategiska planering, allt för att ge oss de bästa förutsättningarna att lyckas med vår långsiktiga ambition. Därför redovisar vi verksamhets-, finansiell och hållbarhetsberättelsen på ett integrerat sätt i årsredovisningen.

Global Reporting Initiative och andra rapporteringsramverk

Vi använder både IIRC:s (International Integrated Reporting Council) och GRI:s (Global Reporting Initiative) ramverk som vägledning i vår rapportering. Årsredovisningen innehåller därmed upplysningar från GRI Standards ramverk för hållbarhetsrapportering.

GRI-Indexet ger hänvisningar beträffande standard upplysningar om företaget och bolagsstyrning, samt generella upplysningar om Clas Ohlsons väsentliga aspekter. Länkar till referenser i GRI-index, om annat ej anges, går till årsredovisningen eller hemsidan. Förvaltningsberättelsen samt finansiella rapporter är granskade av tredje part.

Årsredovisningen utgör vår Communication on Progress. Den beskriver därmed hur Clas Ohlsons arbete stödjer FN:s Global Compacts tio principer. Rapporten är genomgången av Clas Ohlsons styrelse.

Vi rapporterar våra utsläpp i Scope 1, 2 och delar av Scope 3 till CDP (Carbon Disclosure Project), i enlighet med GHG-protokollet.

Åpenhetsloven - les mer her (Norge)

Dokument för nedladdning

Meny Språk