Nyckeltal

Kvartal 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Försäljningstillväxt, % 15,7 7,4 4 -0,9 -6,4 -9,3 -6 1,5 -5,7 -0,3 0,4 4,4 3,5 6,1 7,9 9,9 6,9 1,9 2,2 1,1 4,7 8,6 6 -0,4 0,4 4,5 1,8 7,8 8,1 6,1 8,1 9 8,8 3,2 3,9 3
Bruttomarginal, % 39,7 41,5 43,1 39,5 39,9 41,3 41,8 38,7 39,9 40,1 41,1 38,1 38,2 40,4 41,6 38,5 36,7 40,8 41,2 40,5 42 41,8 41,5 39,1 40,8 43,7 43,9 40,4 41,4 44,2 44,8 40,5 41,1 43,7 43,3 41,7
Rörelsemarginal, % -0,6 13,3 9,6 7,2 -4,2 13,6 7,3 8 -2,5 13 6,1 3,9 -4,4 3,6 1,6 1,6 -6,3 12,7 6,2 5,6 1,1 14,5 6,5 4,3 -8,4 15,4 7,8 6 -0,5 14,8 8,3 6,2 -1,3 14,8 7,5 6,1
Rörelsemarginal, exkl IFRS 16, % -1,7 12,7 8,7 6,2 -5,3 13 6,4 7,1 -3,7 12,2 4,9 2,6 -4,4 3,6 1,6 1,6 -6,3 12,7 6,2 5,6 1,1 14,5 6,5 4,3 -8,4 15,4 7,8 6 -0,5 14,8 8,3 6,2 -1,3 14,8 7,5 6,1
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -315,3 634,4 267,8 399,1 -225,9 859,2
Soliditet, % 37,3 36,1 31,7 37,2 35,8 36,3 33,9 31,9 30,5 30,3 25 31,2 49 47,3 42,8 56,8 53,9 52,4 50 57,3 57,7 55,5 49,3 55,7 54,5 55,5 52,6 58,6 57,3 57,1 52,9 59,3 58,3 59,1 49,7 58,5
Soliditet, exkl IFRS 16, % 54,8 52,8 47,2 56 55,2 54,2 52,2 51 51 50,4 39,7 51 49 47,3 42,8 56,8 53,9 52,4 50 57,3 57,7 55,5 49,3 55,7 54,5 55,5 52,6 58,6 57,3 57,1 52,9 59,3 58,3 59,1 49,7 58,5
Nettoskuld/EBITDA
Nettoskuld/EBITDA, exkl IFRS 16, ggr
Försäljning per kvadratmeter i butik, tkr 6 10,1 7,8 7,2 5 9,4 7,5 7,6 6 10,5 7,9 7,4 6,1 10,4 7 7
Antal butiker vid periodens slut 229 229 228 228 228 227
Antal årsanställda vid periodens slut 3 093 2 981 2 985 3 014 3 013 2 860
Data per aktie
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 63 351 333 63 351 333 63 351 333 63 351 140 63 345 417 63 345 417 63 345 417 63 345 070 63 337 447 63 301 451 63 220 430 63 220 373 63 217 794 63 217 794 63 217 794 63 217 584 63 208 135 63 205 200 63 200 863 63 188 439 63 008 773 62 960 885 62 952 770 63 286 458 63 178 048 63 119 214 63 098 409 63 276 355 63 146 318 63 099 994 63 083 858 63 157 546 63 126 755 63 082 802 63 077 808 63 260 888
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 63 358 930 63 358 615 63 412 290 63 357 258 63 356 966 63 368 054 63 411 287 63 432 593 63 360 841 63 334 330 63 244 316 63 239 693 63 229 963 63 227 850 63 223 648 63 222 147 63 234 209 63 302 826 63 379 786 63 374 737 63 209 448 63 159 563 63 184 710 63 568 780 63 482 901 63 386 946 63 346 934 63 511 794 63 447 895 63 334 080 63 240 818 63 340 224 63 348 609 63 167 088 63 149 013 63 317 874
Antal utestående aktier vid periodens slut 63 351 333 63 351 333 63 351 333 63 351 333 63 345 417 63 345 417 63 345 417 63 345 417 63 337 447 63 337 447 63 220 430 63 220 430 63 217 794 63 217 794 63 217 794 63 217 794 63 208 135 63 208 135 63 202 135 63 199 135 63 083 438 62 994 129 62 956 869 62 948 729 63 376 420 63 136 705 63 101 875 63 094 575 63 216 061 63 118 341 63 083 894 63 080 611 63 140 994 63 116 852 63 077 808 63 077 808
Vinst per aktie före utspädning, kr -0,2 4,5 2,3 1,6 -1 4,2 1,7 1,8 -0,7 4,5 1,4 0,8 -1 1,2 0,4 0,5 -1,4 4,3 1,5 1,2 0,3 4,8 1,5 0,9 -1,7 4,7 1,8 1,3 -0,1 4,3 1,8 1,2 -0,2 4 1,5 1,1
Vinst per aktie efter utspädning, kr -0,2 4,5 2,3 1,6 -1 4,2 1,6 1,8 -0,7 4,5 1,4 0,8 -1 1,2 0,4 0,5 -1,4 4,3 1,5 1,2 0,3 4,8 1,5 0,9 -1,7 4,6 1,8 1,3 -0,1 4,3 1,8 1,2 -0,2 4 1,5 1,1
Totalresultat per aktie, kr -1,8 4,9 1,7 1,9 -0,3 4,4 1,7 1 -0,8 4,2 1,5 0,8 -0,7 1 0,5 0,5 -0,3 4,1 1,9 0,6 0,4 4,7 1,8 1,5 -2,2 4,1 1,6 1,6 -0,1 4,1 2 1,5 0,2 3,8 1,4 0,9
Kassaflöde per aktie, kr -5 10 4,2 6,3 -3,6 13,6 1,2 9,2 -0,5 13,6 2,3 4,9 -5,2 11,5 -1 -0,4 -6,3 9,3 1,5 1,5 -1 11,4 0,4 0,2 -3,2 9,3 2,4 2,7 -2 7,9 1,6 2,7 0,6 7,6 1 1,7
Kassaflöde per aktie exkl IFRS 16*, kr -7,1 8,1 2,2 4,3 -5,6 11,6 -0,7 6,5 -2 11,6 0,4 3 -5,2 11,5 -1 -0,4 -6,3 9,3 1,5 1,5 -1 11,4 0,4 0,2 -3,2 9,3 2,4 2,7 -2 7,9 1,6 2,7 0,6 7,6 1 1,7
Eget kapital per aktie, kr 35,1 36,9 32 36,6 34,6 35 30,6 28,8 27,8 28,6 24,3 28,9 30,8 31,5 30,6 36,3 35,8 36,2 32,1 36,4 35,7 35,2 30,5 34,4 33,8 35,7 31,5 35,1 33,9 33,9 29,7 32,5 31,1 30,8 26,8 29,7
Meny Språk