Regulatorisk 2015-07-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i juni 2015

Försäljningen i juni ökade med 6 procent till 575 Mkr (545). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har 13 butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2015 till 199 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Juni
2015/16
Juni
2014/15
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 260 252 +3 +3
Norge 231 216 +7 +12
Finland 57 52 +9 +7
Utanför Norden 27 24 +12 -2
575 545 +6 +7

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (maj till juni 2015) ökade med 7 procent till 1 129 Mkr (1 057). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Delårsrapporten för första kvartalet 2015/16 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
9 september 2015. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

Kontakt

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk