Regulatorisk 2015-07-08 08:00 CET Finansiell information

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 12 september 2015, offentliggör valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Omval föreslås av ledamöterna Klas Balkow, Kenneth Bengtsson, Sanna Suvanto-Harsaae, Cecilia Marlow, Katarina Sjögren Petrini och Göran Sundström. Nyval föreslås av Göran Näsholm och Mathias Haid. Föreslås omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Björn Haid har förklarat att han inte står till förfogande för omval efter tjugofem år som styrelseledamot. Edgar Rosenberger har meddelat att han, efter sex år som styrelseledamot, inte står till förfogande för omval.

Göran Näsholm, född 1955, är koncernchef för Ahlsell AB sedan 1999. Göran Näsholm har tidigare varit vVD för Ahlsell AB, varit divisionschef inom Ahlsell AB, VD på Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt innehaft diverse inköpsinriktade positioner inom Alfa Laval-koncernen.

Mathias Haid, född 1970, flygkapten vid Lufthansa, flera positioner i ledande befattning i Lufthansas flygverksamhet 1998-2015. Mathias Haid var styrelseledamot i Clas Ohlson AS och Clas Ohlson Oy mellan 2002-2005.

Valberedningen består av:

  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB

  • Jonas Bergh (ordförande i valberedningen), representerar familjen Haid

  • Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand

  • Erik Durhan, Nordea Investment Funds

Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB, avgick ur valberedningen den 2 juli 2015, och kommer inte att ersättas då så kort tid återstår innan årsstämman.

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

För mer information om respektive ledamot samt valberedningens fullständiga förslag, vänligen besök http://om.clasohlson.com.

Kontakt

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, ordförande i valberedningen, telefon 0722-33 04 01

Bifogade filer

Meny Språk