Regulatorisk 2010-12-14 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2010-05-01 – 2010-10-31

Kvartal 2

* Försäljningen uppgick till 1 435 Mkr (1 373), +5%

* Rörelseresultat uppgick till 119 Mkr (145), -18%.

* Vinst efter skatt uppgick till 86 Mkr (106), -19%

* Vinst per aktie uppgick till 1,35 kr (1,64), -18%

6 månader

* Försäljningen uppgick till 2 758 Mkr (2 661), +4%

* Rörelseresultatet uppgick till 234 Mkr (287), -18%

* Vinst efter skatt uppgick till 170 Mkr (207), -18%

* Vinst per aktie uppgick till 2,66 kr (3,21), -17%

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i november uppgick till 593 Mkr (538), +10%

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Försäljningstillväxten under kvartalet har påverkats av en lägre expansionstakt av nya butiker på våra hemmamarknader och av negativa valutaeffekter. Vi ser en tydlig positiv påverkan i vår bruttomarginal från vårt arbete med att öka andelen direktinköp utan mellanhänder. Våra pågående investeringar i Storbritannien har i kombination med högre uppstartskostnader för nya butiker på våra hemmamarknader medfört ett lägre rörelseresultat än föregående år.

Försäljningstillväxten i november speglar ett positivt mottagande av Clas Ohlsons jul- och vintersortiment samt effekten av ett ökat antal nya butiker. Under innevarande verksamhetsår kommer vi att ha öppnat 20-22 butiker, varav fyra nya butiker i Storbritannien före jul.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, tisdag den 14 december klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Bifogade filer

Meny Språk