Regulatorisk 2016-07-15 08:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson publicerar årsredovisningen för 2015/16

Clas Ohlson HR 1516-SVE-omslag
Clas Ohlson A èR 1516-SVE-omslag

Clas Ohlson publicerar idag årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för 2015/16 på om.clasohlson.com.

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras inom kort till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad, men kan också beställas via e-post till ir@clasohlson.se eller telefon 0247-444 00. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns även i engelsk version.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 klockan 08:00.

Kontakt

För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk