Regulatorisk 2016-06-17 15:00 CET Finansiell information

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson

Ros-Marie Grusén

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 10 september 2016, offentliggör valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Omval föreslås av ledamöterna Klas Balkow, Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Sanna Suvanto-Harsaae, Cecilia Marlow, Göran Näsholm och Göran Sundström. Nyval föreslås av Ros-Marie Grusén. Föreslås omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Katarina Sjögren Petrini har förklarat att hon inte står till förfogande för omval efter tre år som styrelseledamot.

Ros-Marie Grusén, född 1971, är VD för Norsk Medisinaldepot AS/VitusApotek/Ditt Apotek sedan juni 2015. Ros-Marie Grusén har tidigare varit VD för Admenta Sweden AB/LloydsApotek, VD för Plantagen Sverige AB samt haft ett antal positioner inom IKEA. Hon är styrelseledamot i Besqab AB och Granngården AB.

Valberedningen består av:

  •  Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
  •  Jonas Bergh (ordförande i valberedningen), representerar familjen Haid
  •  Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand
  •  Erik Durhan, Nordea Investment Funds
  •  Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. För mer information om respektive ledamot vänligen besök http://om.clasohlson.com/.
 
  

Kontakt

För mer information kontakta:
Jonas Bergh, ordförande i valberedningen, telefon 0722-33 04 01

Bifogade filer

Meny Språk