Regulatorisk 2016-07-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i juni 2016

Försäljningen i juni ökade med 3 procent till 589 Mkr (575). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 8 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 207.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Juni
  2016/17
Juni
  2015/16
Procentuell   förändring Procentuell   förändring,
  lokal valuta
Sverige 269 260 +4 +4
Norge 237 231 +3 +9
Finland 60 57 +5 +5
Utanför Norden* 23 27 -15 -9
589 575 +3 +5

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (maj till juni 2016) uppgick till 1 129 Mkr (1 129). I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent.

Delårsrapporten för första kvartalet 2016/17 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
7 september 2016. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 klockan 07:00.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk