Regulatorisk 2016-07-08 10:00 CET Produkt- och konsumentnyheter

Omfattande utbildningsinsatser hos leverantörer i Kina

Clas Ohlson supplier training 3
Clas Ohlson supplier training 1
Clas Ohlson supplier training 2

Clas Ohlson har tillsammans med QuizRR utvecklat ett digitalt verktyg för att utbilda om arbetsförhållanden samt hälsa och säkerhet hos leverantörer i Kina.

Tillsammans med QuizRR utvecklar Clas Ohlson sitt leverantörsprogram genom att förbättra kvalitén på träningen, göra den mer effektiv, rolig, och framförallt mätbar. QuizRR är ett nystartat svenskt företag och ett unikt utbildningsverktyg som i dagarna genomförde sin tiotusende utbildning i Kina. Målet är att utbilda 2 miljoner arbetare fram till år 2020.

– Clas Ohlson är en av våra allra viktigaste samarbetspartners som, förutom att vara det första företaget att gå med, bidrar med både kunskap och engagemang för att förbättra QuizRR. Tillsammans med Clas Ohlson och deras leverantörer i Kina har vi testat tidiga prototyper och pilotverktyg och under 2016 rullar företaget ut QuizRR på närmare 25 fabriker i Kina, säger Sofie Nordström, grundare av QuizRR.

Clas Ohlson har ett eget revisionsteam på plats i Kina och gör i storleksordningen 400 revisioner varje år. Trots en positiv utveckling, tror vi på att gå bortom revisioner och bygga starka, inkluderande relationer med strategiska leverantörer. En viktig komponent är att förse leverantörerna med värdefull och relevant träning.

– Genom att introducera mätbarhet och transparens i leverantörsledet, utbildar vi arbetare och chefer på alla nivåer i deras rättigheter och skyldigheter. Då kan vi skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet och samtidigt bidra till en positiv förändring och förbättrade förhållanden i vår leverantörskedja, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef Clas Ohlson.

Mer om Clas Ohlsons hållbarhetsarbete på om.clasohlson.com/hallbarhet/.

Kontakt

För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk