Regulatorisk 2013-12-11 08:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson Delårsrapport 2013-05-01 – 2013-10-31

Andra kvartalet 2013/14

· Försäljningen ökade med 4 % till 1 678 Mkr (1 614). I lokala valutor var tillväxten +6 %
· Rörelseresultatet ökade med 23 % till 126 Mkr (102)
· Vinst efter skatt ökade med 30 % till 94 Mkr (72)
· Vinst per aktie ökade med 31 % till 1,49 kr (1,14)

Första halvåret 2013/14

  • Försäljningen ökade med 4 % till 3 184 Mkr (3 076). I lokala valutor var tillväxten +6 %
  • Rörelseresultatet ökade med 8 % till 218 Mkr (203)
  • Vinst efter skatt ökade med 13 % till 164 Mkr (145)
  • Vinst per aktie ökade med 13 % till 2,59 kr (2,29)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 172 Mkr (176)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i november ökade med 6 % till 702 Mkr (662). I lokala valutor var tillväxten +9 %

Kommentar från VD

”Vi är glada över att vårt höstsortiment fått ett så positivt mottagande och att vi fortsätter stärka vår marknadsposition. Vi växer på samtliga marknader och har ökat rörelseresultatet med 23 procent under kvartalet. Det är också glädjande att vi har fått en bra start på julhandeln med en god tillströmning av kunder till våra butiker, vilket inneburit att försäljningen i november ökade med 9 procent i lokala valutor.

Med vårt unika koncept och en ledande nordisk marknadsposition som bas fortsätter vi att expandera vår verksamhet, såväl genom nya kundsegment som via etablering på nya marknader. Arbetet med att förbereda för etablering i Gulf-regionen, Tyskland och lanseringen av Clas Office är i full gång och löper enligt plan”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef, Clas Ohlson AB.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 11 december klockan 10:00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och koncernchef, telefon 0247-444 00

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 11 december 2013 kl. 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk