Regulatorisk 2013-11-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i oktober 2013

Försäljningen i oktober ökade med 5 procent till 592 Mkr (562). I lokala valutor ökade försäljningen med 9 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 14 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista oktober 2013 till 181 butiker. Distanshandeln uppgick till 11 Mkr (12).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:


Länder
Procentuell
förändring:
Förändring, 
lokal valuta:
Sverige 275 (255) + 8 % + 8 %
Norge 238 (234) + 2 % + 10 %
Finland 57 (52) + 9 % + 7 %
UK 22 (21) + 1 % + 5 %

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (maj–oktober 2013) ökade med 4 procent till 3 184 Mkr (3 076).

Delårsrapporten för vårt andra kvartal offentliggörs den 11 december 2013.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef, telefon 0247 447 55.

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247 649 13.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 november 2013 kl. 08:00.

Meny Språk