Regulatorisk 2013-03-12 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2012-05-01 – 2013-01-31

Kvartal 3

* Försäljningen uppgick till 2 169 Mkr (2 049), +6%.

I lokala valutor var tillväxten 6%

* Rörelseresultatet uppgick till 247 Mkr (307), -19%

* Vinst efter skatt uppgick till 204 Mkr (220), -7%

* Vinst per aktie uppgick till 3,22 kr (3,46), -7%

9 månader

* Försäljningen uppgick till 5 245 Mkr (4 988), +5%.

   I lokala valutor var tillväxten +6%

* Rörelseresultatet uppgick till 450 Mkr (550), -18%

* Vinst efter skatt uppgick till 349 Mkr (393), -11%

* Vinst per aktie uppgick till 5,51 kr (6,18), -11%

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 625 Mkr (1 044 Mkr)

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i februari uppgick till 413 Mkr (427) -3%.

   I lokala valutor var tillväxten -2%. Kalendereffekten, på grund av skottår föregående år,

   har beräknats till cirka -4 procentenheter

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Clas Ohlson har under kvartalet stärkt sin position på marknaden genom fortsatt tillväxt och ökade marknadsandelar. Den generellt svaga detaljhandelsmarknaden har under kvartalet påverkat även oss, med lägre besökstrafik och lägre försäljning i jämförbara butiker, vilket tillsammans med våra långsiktiga satsningar på nya marknader och säljkanaler, påverkat kvartalets resultat jämfört med föregående år.

Vi har en stark finansiell ställning och fortsätter att investera inom ett antal områden för fortsatt tillväxt och expansion. Vi har i mars bland annat påbörjat lanseringen av vårt första lojalitetsprogram, Club Clas, som kommer att stärka vårt erbjudande och vår konkurrenskraft ytterligare”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag tisdag den 12 mars kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Clas Ohlson ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2013 klockan 08.00 (CET).

Bifogade filer

Meny Språk