Regulatorisk 2013-02-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i januari 2013

Försäljningen i januari ökade med 7 procent till 520 Mkr (487). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 20 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2013 till 172 butiker. Distanshandeln uppgick till 9 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige               238 Mkr (229)                +4%                +4%

Norge                  219 Mkr (199)              +10%               +8%

Finland                  44 Mkr   (40)                +9%              +12%

UK                         20 Mkr   (19)                +5%                +7%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första nio månader (maj 2012– januari 2013) ökade med 5 procent till 5 245 Mkr (4 988).

Delårsrapporten för vårt tredje kvartal offentliggörs den 12 mars 2013.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 februari 2013 kl 08:00.

Meny Språk