Regulatorisk 2015-06-10 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson bokslutskommuniké 2014/15

Fjärde kvartalet

 • Försäljningen ökade med 8 % till 1 498 Mkr (1 386), 6 % i lokala valutor
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 Mkr (-18)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 Mkr (-12)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,19)
 • Två nya butikskontrakt tecknades, Svolvær i Norge och Karlstad i Sverige

Verksamhetsåret

 • Försäljningen ökade med 8 % till 7 330 Mkr (6 808), 6 % i lokala valutor
 • Rörelseresultatet ökade med 12 % till 596 Mkr (531)
 • Vinst efter skatt ökade med 13 % till 459 Mkr (405)
 • Vinst per aktie ökade med 13 % till 7,27 kr (6,42)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 647 Mkr (689)
 • Utdelningen föreslås till 5,25 kr per aktie (4,75)

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen i maj ökade med 8 % till 554 Mkr (512), 7 % i lokala valutor
 • Styrelsebeslut har fattats om att utnyttja stämmans bemyndigande att återköpa aktier för att säkra LTI 2015
 • Kontrakt har tecknats för etablering av tre butiker i Hamburg i Tyskland med start sommaren 2016

Kommentar från VD

”Vi slår nya rekord och tar ytterligare steg internationellt

Med en ökad försäljning och stärkt resultat i fjärde kvartalet stänger vi verksamhetsåret på nya rekordnivåer. Ett starkt erbjudande och ett tydligt vårsortiment har gett oss en bra skjuts även in i det nya verksamhetsåret.

Det är glädjande att få stänga Clas Ohlsons verksamhetsår 2014/15 med rekordresultat. Vi har under året ökat försäljningen med 8 procent till 7 330 miljoner kronor och ökat rörelseresultatet med 12 procent till 596 miljoner kronor.

Under våren har vi sett en positiv försäljningsutveckling i alla våra försäljningskanaler, framförallt i Finland och Norge. Sammantaget ökade försäljningen i kvartalet med 8 procent till 1 498 miljoner kronor.

Vi har fått en bra start på det nya verksamhetsåret med en försäljningstillväxt om 8 procent i maj.

Ökad effektivitet i varuförsörjningen

En ökad effektivitet i varuförsörjningen, inte minst på grund av det långsiktiga transportavtal vad avser in- och utleveranser med effekt från juli förra året, har gynnat oss i kvartalet och uppvägt effekten av USA-dollarn. Även en fördröjning i lager och en gynnsam försäljningsmix har hjälpt oss stå emot.

Valutakursförändringarna är en utmaning för oss framåt. Vi kommer att fortsätta jobba med åtgärder som i möjligaste mån ska motverka effekten av USA-dollarns utveckling.

Vi tar nästa steg i den internationella expansionen

Vi har idag annonserat att vi som ett led i vår översyn av befintligt butiksnät i Storbritannien kommer att stänga vår butik i Birmingham och öppna en ny mer yteffektiv butik i St Albans i utkanten av London i september.

Vad gäller vår etablering på den tyska marknaden är det fantastiskt roligt att vi nu har tre butikskontrakt klara i Hamburg. Butikerna kommer att etableras med start sommaren 2016 och finnas belägna i Hamburgs citykärna, i stadsdelen Altona respektive i Hamburgs största köpcentrum i stadsdelen Alstertal. Med dessa tre butikskontrakt har vi skapat oss de allra bästa förutsättningarna för en bra start i Tyskland. Vi har en minst sagt spännande tid framför oss.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 10 juni klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk