Regulatorisk 2015-05-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i april 2015

Försäljningen i april ökade med 7 procent till 505 Mkr (473). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har 13 butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista april 2015 till 198 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr April
2014/15
April
2013/14
Procentuell
förändring
Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 231 226 +2 +2
Norge 201 183 +10 +9
Finland 49 42 +18 +14
Utanför Norden 24 21 +17 +0
505 473 +7 +6

Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret (maj 2014 till april 2015) ökade med 8 procent till 7 330 Mkr (6 808). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2014/15 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
10 juni 2015. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 maj 2015 klockan 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk