Regulatorisk 2014-06-11 08:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Bokslutskommuniké 2013-05-01 – 2014-04-30

Fjärde kvartalet 2013/14

·
Försäljningen ökade med 9 % till 1 386 Mkr (1 274). I lokala valutor var ökningen 10 %

·
Rörelseresultatet uppgick till -18 Mkr (-19)

·
Resultat efter skatt uppgick till -12 Mkr (-17)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,27)

Verksamhetsåret 2013/14

  • Försäljningen ökade med 4 % till 6 808 Mkr (6 519). I lokala valutor var ökningen 7 %

  • Rörelseresultatet ökade med 23 % till 531 Mkr (431)

  • Vinst efter skatt ökade med 22 % till 405 Mkr (332)

  • Vinst per aktie ökade med 23 % till 6,42 kr (5,23)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 689 Mkr (518)

  • Utdelningen föreslås till 4,75 kr per aktie (4,25)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i maj ökade med 12 % till 512 Mkr (455). I lokala valutor var ökningen 13 %

  • Styrelsebeslut att utnyttja stämmans bemyndigande att återköpa aktier för att säkra LTI 2014

Kommentar från VD

”Det är glädjande att kunna rapportera en försäljningsökning om 10 procent i vårt fjärde kvartal. Vi har stärkt vår tillväxt på samtliga marknader och i alla försäljningskanaler främst till följd av ett positivt mottagande från våra kunder gällande vårt breda och prisvärda vårsortiment.

Vi fortsätter att investera för framtiden. I kvartalet har vi ökat marknadsföringsinsatserna för att ytterligare stärka vårt varumärke och vår försäljning. Vidare har vi invigt vår första franchisebutik i Dubai och med det investerat i en ny franchisemodell, som öppnar upp framtida möjligheter för tillväxt i nya regioner.

Trots dessa satsningar har vi förbättrat vårt resultat. Såväl i det fjärde kvartalet, som är vårt minsta kvartal, men framförallt på helåret då rörelseresultatet ökar med 23 procent.

Med en försäljningsökning på 13 procent i maj har vi har fått en mycket bra start på det nya verksamhetsåret. Det är särskilt roligt att se att vårt segment utanför Norden fortsätter att utvecklas positivt”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef, Clas Ohlson AB.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 11 juni klockan 10:00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com/ eller www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk