Regulatorisk 2014-05-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i april 2014

Försäljningen i april ökade med 8 procent till 473 Mkr (439). I lokala valutor ökade försäljningen med 8 procent. Kalendereffekten i april, med färre handelsdagar jämfört med föregående år, har beräknats till -4 procentenheter.

Jämfört med samma månad föregående år har elva butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista april 2014 till 185 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai som invigdes den 30 april 2014.

Distanshandeln i april ökade till 12 Mkr (8). I lokala valutor ökade distanshandeln med 60 procent.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr April
2013/14
April
2012/13
Procentuell
förändring
Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 226 205 +10 +10
Norge 183 180 +2 +4
Finland 42 36 +15 +8
Utanför Norden 21 17 +19 +8
473 439 +8 +8

Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret (maj 2013 till april 2014) ökade med 4 procent till 6 808 Mkr (6 519). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Bokslutskommunikén 2013/14 offentliggörs onsdagen den 11 juni 2014.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 maj 2014 kl 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk