Regulatorisk 2015-09-09 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson tremånadersrapport 2015/16

Första kvartalet

· Försäljningen ökade med 8 % till 1 770 Mkr (1 642), 8 % i lokala valutor
· Rörelseresultatet ökade med 4 % till 106 Mkr (102)
· Vinst efter skatt ökade med 3 % till 81 Mkr (78)
· Vinst per aktie ökade med 3 % till 1,27 kr (1,24)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 170 Mkr (171)
· Så som tidigare kommunicerats föreslår styrelsen årsstämman en utdelning om 5,25 kr per aktie (4,75)
· Clas Ohlsons årsredovisning och hållbarhetsrapport 2014/15 publicerades
· Åtta nya butikskontrakt tecknades varav två i Londonområdet i Storbritannien och tre i Hamburg i Tyskland

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i augusti uppgick till 611 Mkr (611). I lokala valutor ökade försäljningen med 2 %
  • En historisk milstolpe nåddes när Clas Ohlson 200:e butik invigdes i Karlstad i augusti
  • Ett nytt butikskontrakt tecknades i Oslo i Norge

Kommentar från VD

”Vi har passerat ytterligare en milstolpe på vår tillväxtresa

Efter en gynnsam sommar stänger vi kvartalet med ny rekordförsäljning i bagaget och vi stärker vårt resultat. I augusti nådde vi en ny milstolpe när vi öppnade vår 200:e butik.

Vi har under kvartalet ökat försäljningen med 8 procent till 1 770 miljoner kronor vilket vi är mycket glada över. Särskilt stark försäljningsutveckling har vi sett i Norge och Finland, men också Sverige visar fina tillväxttal. Även om vi haft en något svagare augusti med en försäljning om 611 miljoner kronor kan vi summera ännu en rekordsommar för Clas Ohlson.

I första kvartalet har vi trots utmanande valutor och en omställningskostnad om 10 miljoner kronor, ökat rörelseresultatet med 4 procent till 106 miljoner kronor.

Framåt räknar vi med att den stärkta USA-dollarn får en negativ påverkan på vår bruttomarginal de kommande kvartalen även om vi har fullt fokus på att reducera denna effekt. Därtill påverkas vi av den norska kronans utveckling som för närvarande är på en låg nivå. Men vi bedömer att vi över tid ska kunna parera valutasvängningarna, vilket vi också har gjort historiskt.

Fortsatt expansion och nya satsningar stärker oss

Vår tillväxtresa fortsätter. I augusti hade jag äran att få klippa bandet till Clas Ohlsons 200:e butik, vilket är en milstolpe i bolagets historia och inom bara några veckor inviger vi butiken i St Albans i utkanten av London.

Vi lanserar nu vårt koncept Härifrån till Hållbarheten för att engagera våra kunder i en mer hållbar livsstil. Vi tar också nya steg i marknadskommunikationen genom att filmatisera delar av sortimentet för att på ett helt nytt sätt ge kunderna inspiration och tips om hur de kan förenkla sin vardag. Detta är nya satsningar som stärker oss och från vilka vi kommer att se positiva effekter under hösten.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 9 september klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com.

Kontakt

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk