Regulatorisk 2013-09-04 08:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2013-05-01 – 2013-07-31

Kvartal 1

* Försäljningen uppgick till 1 507 Mkr (1 462), +3%.

I lokala valutor var tillväxten +5%.

* Rörelseresultatet uppgick till 92 Mkr (101), -8%

* Vinst efter skatt uppgick till 69 Mkr (72), -5%

* Vinst per aktie uppgick till 1,09 kr (1,14), -4%

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 109 Mkr (95 Mkr)

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i augusti uppgick till 561 Mkr (530) +6%.

I lokala valutor var tillväxten +7%.

* Clas Ohlson expanderar internationellt genom franchising i GCC-regionen (Gulf Cooperation Council)

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Vi fortsätter att stärka vår ställning på samtliga marknader och växer med 5 procent i lokala valutor under vårt första kvartal. Såväl försäljning som resultat har belastats av valutaeffekter, främst genom försvagningen av den norska kronan.

Med Clas Ohlsons starka marknadsposition i Norden, koncept och finansiella ställning som bas ser vi stor potential i att expandera till nya marknader och kundsegment. Utöver de initiativ som vi meddelat sedan tidigare, med ett nytt erbjudande till företagskunder samt planerat inträde i Tyskland tidigast under 2014, kompletterar vi nu vår etableringsstrategi med franchising för att nå nya marknader internationellt. Genom ett franchisingavtal med Al Homaizi Group planeras öppning av två butiker i Kuwait eller Förenade Arabemiraten under 2014, som efter utvärdering kan utökas till minst 20 butiker i GCC-regionen.

Vi har fått en bra start på det andra kvartalet med en försäljningstillväxt i lokala valutor på 7 procent i augusti och har många spännande nyheter i vårt sortiment inför hösten”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag onsdag den 4 september kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan följas via http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 4 september 2013 kl 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk