Regulatorisk 2013-08-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli

Försäljningen i juli ökade med 4 procent till 546 Mkr (526). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juli 2013 till 178 butiker. Distanshandeln uppgick till 8 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige               254 Mkr (251)                +2%               +2%

Norge                  219 Mkr (213)                +3%               +8%

Finland                  51 Mkr   (43)              +19%             +17%

UK                         21 Mkr   (19)                 +9%            +18%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (maj– juli 2013) ökade med 3 procent till 1 507 Mkr (1 462).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 4 september 2013.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 augusti 2013 kl 08:00.

Meny Språk