Regulatorisk 2013-08-13 09:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2012/13

ClasOhlson AnnualReport 2012 13 Swe frontpage

Clas Ohlsons årsredovisning för verksamhetsåret 2012/13 finns nu tillgänglig att läsa eller ladda ner på vår hemsida om.clasohlson.com

Clas Ohlsons årsredovisning för verksamhetsåret 2012/13 finns nu tillgänglig att läsa eller ladda ner på http://om.clasohlson.com/Aktieagare/Finansiell-information/Finansiella-rapporter/

En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via http://om.clasohlson.com/Kontakt/Bestall-tryckt-information/ eller genom att skicka en beställning med namn och adressuppgifter via epost till ir@clasohlson.se eller via telefon 0247- 444 00.

En engelsk översättning av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig som pdf från och med den 16:e augusti 2013. Tryckt engelsk version kommer att finnas tillgänglig från och med 30 augusti 2013.

För mer information, kontakta:

Michael Ehrling, projektledare IR, 0247-444 96

John Womack, informations- och ir-chef, 0247-444 05

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 13 augusti 2013 kl 09:00.

Bifogade filer

Meny Språk