Regulatorisk 2013-07-15 08:10 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juni

Försäljningen i juni ökade med 1 procent till 506 Mkr (503). I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2013 till 178 butiker. Distanshandeln uppgick till 8 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

Procentuell Förändring
Länder förändring: lokal valuta:
Sverige 233 Mkr (234) 0% 0%
Norge 206 Mkr (209) -1% +3%
Finland 49 Mkr   (42) +17% +19%
UK 17 Mkr   (19) -6% +1%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (maj– juni 2013) ökade med 3 procent till 961 Mkr (937).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 4 september 2013.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 15 juli 2013 kl 08:00.


Kontakt

Klas Balkow, vd: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Bifogade filer

Meny Språk