Regulatorisk 2016-09-07 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson tremånadersrapport 2016/17

Första kvartalet

· Försäljningen uppgick till 1 763 Mkr (1 770), en ökning om 2 % i lokala valutor
· Rörelseresultatet uppgick till 75 Mkr (106)
· Vinst efter skatt uppgick till 58 Mkr (81)
· Vinst per aktie uppgick till 0,91 kr (1,27)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16 Mkr (170)
· Butiksbeståndet utökades med 8 nya butiker (netto) och Clas Ohlsons första butik på den tyska marknaden invigdes
· Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015/16 publicerades
· Så som tidigare kommunicerats föreslår styrelsen årsstämman en utdelning om 5,75 kr per aktie (5,25)

Händelser efter rapportperiodens slut

· Försäljningen i augusti ökade med 9 % till 665 Mkr (611), en ökning om 10 % i lokala valutor
· Avtal om ny butik i Mercato köpcentrum i Dubai tecknades

Räkenskapsåret 2016/17 utgörs av perioden 1 maj 2016 till 30 april 2017.

Kommentar från VD

Negativ påverkan av valuta men fortsatt positiv utveckling

Vi fortsätter att stärka vår position men har i kvartalet sett en något svagare försäljningsutveckling än vad vi är vana att se. Resultatet har påverkats av den lägre tillväxten men också av den svaga norska kronan och uppstartskostnader för vår lansering i Tyskland.

Efter förra årets rekordkvartal har vi i år noterat en något lägre tillväxt under första kvartalet där negativa kalendereffekter och valutaeffekter har spelat in. Vi ökar försäljningen i kvartalet med 2 procent i lokala valutor till 1 763 miljoner kronor. Däremot har andra kvartalet fått en riktigt bra start med försäljningstillväxt i augusti om 10 procent i lokala valutor och särskilt stark utveckling på nordiska marknaden.

Den norska kronan en fortsatt utmaning

Som väntat har en försvagad norsk krona resulterat i en negativ resultatutveckling i kvartalet. På samma sätt som vi lyckats parera för effekterna från den kraftigt stärkta USA-dollarn, kommer vi att arbeta för att balansera även effekterna av den norska kronans utveckling över tid. Som tidigare kommunicerats har också uppstartskostnader för vår lansering på den tyska marknaden påverkat vårt resultat i kvartalet.

Nya steg i utveckling av erbjudandet och den internationella expansionen

Under sommarmånaderna har vi fortsatt uppdateringen av vårt butiksnät genom att öppna fyra nya butiker, anpassa tre butiker till vårt nya butikskoncept och realisera den planerade omstruktureringen av butiksnätverket i Storbritannien. Vi har också sett en positiv utveckling av vårt erbjudande mot företagskunder och en stärkt e-handel som visar fina tillväxttal. Men kvartalets kanske viktigaste händelse var etableringen av vår butik i centrala Hamburg. Mottagandet har varit bra så här långt och det är tydligt att det finns ett stort intresse från den tyska konsumenten kring vårt erbjudande. Om bara några dagar inviger vi vår andra butik i Hamburg i stadsdelen Altona. Vi kan idag också berätta att vi under hösten kommer att öppna vår andra franchisebutik i Dubai i Mercato köpcentrum vilket vi ser mycket fram emot.

En stark försäljningsutveckling i augusti ger oss en bra start på vårt andra kvartal. Vi har laddat våra försäljningskanaler med mängder av produktnyheter och det är med stor energi vi nu går in i hösten.

Klas Balkow, VD och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 7 september klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016 klockan 07:00.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk