Regulatorisk 2016-08-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli 2016

Försäljningen i juli minskade med 1 procent till 635 Mkr (641). I lokala valutor ökade försäljningen med 1 procent. Försäljningen i juli påverkades negativt av en kalendereffekt om cirka 3 procentenheter med anledning av färre handelsdagar jämfört med föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 8 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 207.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Juli
  2016/17
Juli
  2015/16
Procentuell   förändring Procentuell   förändring,
  lokal valuta
Sverige 291 296 -2 -2
Norge 251 249 +1 +5
Finland 69 65 +7 +6
Utanför Norden* 23 31 -27 -15
635 641 -1 +1

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (maj till juli 2016) uppgick till 1 763 Mkr (1 770). I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent.

Delårsrapporten för första kvartalet 2016/17 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
7 september 2016. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2016 klockan 07:00.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk