Regulatorisk 2016-03-16 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson niomånadersrapport 2015/16

Tredje kvartalet

· Försäljningen ökade med 4 % till 2 482 Mkr (2 375), 7 % i lokala valutor
· Rörelseresultatet ökade med 9 % till 382 Mkr (350)
· Vinst efter skatt ökade med 9 % till 294 Mkr (270)
· Vinst per aktie ökade med 9 % till 4,66 kr (4,27)
· Butiksbeståndet utökades med 3 nya butiker (netto)

Nio månader

  • Försäljningen ökade med 5 % till 6 098 Mkr (5 831), 7 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet ökade med 5 % till 633 Mkr (604)
  • Vinst efter skatt ökade med 5 % till 486 Mkr (464)
  • Vinst per aktie ökade med 5 % till 7,70 kr (7,35)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 908 Mkr (772)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i februari ökade med 3 % till 495 Mkr (478), 8 % i lokala valutor
  • Under kommande räkenskapsår 2016/17 planerar Clas Ohlson att etablera 10-15 nya butiker

Kommentar från VD

Nya rekord i julhandeln och full aktivitet i bolaget

Clas Ohlson stänger sitt tredje och viktigaste kvartal på nya rekordnivåer som ett resultat av en stark julhandel. Valutan fortsätter att vara en utmaning även om en rad åtgärder begränsat den negativa påverkan på resultatet detta kvartal.

Hos oss på Clas Ohlson har det varit full fart i julhandeln och hög aktivitet i alla våra försäljningskanaler, vilket ökade försäljningen i kvartalet med 7 procent i lokala valutor till 2 482 miljoner kronor. Den kraftigt förstärkta USA-dollarn och den försvagade norska kronan har varit en fortsatt utmaning för oss, men med bibehållet fokus på att utveckla försäljningsmixen och öka kostnadseffektiviteten har vi även detta kvartal lyckats reducera den negativa effekten.

Den goda försäljningsutvecklingen har fortsatt in i det fjärde kvartalet och vi redovisar en februariförsäljning som ökar med 8 procent i lokal valuta. Tyngd av en ytterligare försvagad norsk krona motsvarar detta en försäljningsökning om 3 procent i svenska kronor.

Ny milstolpe och mer nöjda kunder än någonsin

Vi har under kvartalet nått en ny milstolpe i det att vårt lojalitetsprogram Club Clas, som idag finns etablerat i Sverige och Finland, passerat hela 2 miljoner medlemmar, något vi är mycket stolta över. Helt färska kunderundersökningar vittnar också om fortsatt mycket stor uppskattning från våra kunder. Mätningarna visar att det är vår servicenivå och vårt erbjudande som särskilt utmärker sig, vilket visar att våra satsningar på att utveckla kundmötet och vårt sortiment av produkter och tjänster har gett resultat.

Nya steg på tillväxtresan

Vi har under kvartalet fortsatt att öppna butiker i Sverige, Finland och Storbritannien och har sett en kraftig tillväxt i vår online-kanal. I maj ser vi särskilt mycket fram emot att äntligen få inviga vår första tyska butik på Jungfernstieg i Hamburg. Det är en dag som kommer att gå till historien som ytterligare en viktig milstolpe i Clas Ohlsons tillväxtresa.

Klas Balkow, VD och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 16 mars klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

Räkenskapsåret 2015/16 utgörs av perioden 1 maj 2015 till 30 april 2016.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk