Regulatorisk 2016-02-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i januari

Försäljningen i januari uppgick till 558 Mkr (563).
I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Kalendereffekten i januari har beräknats till negativ med drygt 2
procentenheter

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 9 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 205.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Januari
  2015/16
Januari
  2014/15
Procentuell förändring Procentuell förändring,
  lokal valuta
Sverige 259 249 +4 +4
Norge 209 225 -7 +1
Finland 63 61 +4 +6
Utanför Norden 27 29 -7 -7
558 563 -1 +3

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första nio månader (maj 2015 till januari 2016) ökade med 5 procent till 6 098 Mkr (5 831). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2015/16 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
16 mars 2016. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 15 februari 2016 klockan 07:00.

Kontakt

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk