Regulatorisk 2010-03-10 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2009-05-01 – 2010-01-31

Kvartal 3 * Försäljningen uppgick till 1 817 Mkr (1 539), +18% * Rörelseresultat uppgick till 290 Mkr (242), +20%. * Vinst efter skatt uppgick till 214 Mkr (174), +22% * Vinst per aktie uppgick till 3,32 kr (2,68), +24% 9 månader * Försäljningen uppgick till 4 478 Mkr (3 877), +16% * Rörelseresultatet uppgick till 576 Mkr (464), +24% * Vinst efter skatt uppgick till 420 Mkr (336), +25% * Vinst per aktie uppgick till 6,53 kr (5,17), +26% Händelser efter rapportperiodens slut * Försäljningen i februari uppgick till 354 Mkr (340), +4% VD Klas Balkow säger i en kommentar: ”Vi noterar en stark tillväxt under kvartalet baserad på en positiv julhandel och en generellt mer stabil marknad. Trots stora investeringar levererar Clas Ohlson sitt högsta resultat någonsin samt ett kraftigt förbättrat operativt kassaflöde. Under årets första nio månader har vi haft en positiv utveckling på våra etablerade marknader med ökade marknadsandelar, ökad produktivitet och förbättrat resultat. Med en stark lönsamhetsutveckling i Norden skapar vi utrymme för ökade marknadsinvesteringar i Storbritannien under de kommande åren. På lång sikt innebär etableringen i Storbritannien en stor tillväxtpotential samtidigt som det under etableringsfasen belastar Clas Ohlsons rörelsemarginal med upp till 2-3 procentenheter.” Analytiker- och medieträff Analytiker- och medieträff hålls i dag, onsdag den 10 mars klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta: Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55 John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Bifogade filer

Meny Språk